Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blues till Rock'n Roll åk 7

Skapad 2019-04-26 12:40 i Friskolan Asken Grundskolor
Blues, Rytm and Blues, Rock'n Roll
Grundskola 7 Musik
Blues, Rhythm and blues, Rock'n roll - du provar musikhistorien på instrument!

Innehåll

 
 Innehåll

Alla uppgifter finns i classroom och videoexempel finns för alla instrument och uppgifter

Presentation av arbetsområdet, musikexempel.

Blueskomp på gitarr och bas

12-takters blues, gitarr, bas, piano och trummor

 

Rock’n Roll – på gitarr, bas, piano och trummor

Grupparbeten öva in en Rock’n roll – låt.

Enskilt - Teoriuppgift om Rockn´roll, frågor och reflektionsuppgift

Redovisning: din grupp spelar, resten av klassen sjunger låten!
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Redovisning:

 • Kunna spela med i en 12-takters blues. Känna till var/när/hur Blues uppkom.
 • Grupparbete: Spela en Rock’n Roll-låt på instrument med karaktäristiska kompfigurer.
 • Läsa om Rock'n roll, svara på skriftliga frågor, skriva en reflektion där du jämför med dagens popmusik
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uppgifter

 • Ej namngiven

Matriser

Mu
Musikmatris på Asken ht åk 7 Blues Rhytm'n' Blues, Rock'n Roll

E
C
A
SPELA OCH SJUNGA
Delta i gemensam sång - Sjung med, öva på texter och melodier, du övar upp din säkerhet och blir bedömd efter hur säker du blivit vid arbetsområdets slut.
 • Mu  A 9
Du kan delta i gemensam sång och följder då med viss säkerhet rytm och tonhöjd.
Du kan delta i gemensam sång och följer då med relativt god säkerhet rytm och tonhöjd.
Du kan delta i gemensam sång och följer då med god säkerhet rytm och tonhöjd.
Spela & ackompanjera - Ta tillvara övningstiden genom att öva på exemplen ställa frågor, titta och lyssna på hur klasskamraterna spelar
 • Mu  A 9
Du kan spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med viss timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt.
Du kan spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med relativt god timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med relativt gott flyt.
Du kan spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med god timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument med passande karaktär och byter då ackord med gott flyt.
Sjunga eller spela ett instrument - Fokusera extra på ett instrument och var uppmärksam hur du ska få det att låta så likt originalet som möjligt.
 • Mu  A 9
Du sjunger eller spelar på något instrument i någon genre med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär.
Du sjunger eller spelar på något instrument i någon genre med relativt väl fungerande teknik och passande karaktär.
Du sjunger eller spelar på något instrument i någon genre med väl fungerande teknik och passande karaktär.
Anpassa & uppmärksamma
 • Mu  A 9
Du anpassar i viss mån din stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Du anpassar din stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Du anpassar din stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
ANALYSERA OCH SAMTALA
Ge omdömen och förslag
 • Mu  A 9
Du kan ge enkla omdömen om eget och andras musicerande och bidra med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Du kan ge utvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som efter någon bearbetning kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Du kan ge välutvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Resonera om funktion och betydelse
 • Mu  A 9
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Musikaliska karaktärsdrag
 • Mu  A 9
Du kan i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Du kan i relativt hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Du kan i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Musikinstrument
 • Mu  A 9
Du kan med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Du kan med relativt god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Du kan med god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: