Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi: Norden

Skapad 2019-04-26 14:29 i Gröndalsskolan Stockholm Grundskolor
Geografi Norden
Grundskola 4 – 6 Geografi Svenska som andraspråk Svenska
Nu är det dags att ge oss ut på en resa i Norden! Vi kommer att lära oss allt från Nordens karta till hur människor lever där och hur naturen ser ut och förändras.

Innehåll

Syftet

Syftet är att utveckla kunska­per om Norden, kunna göra jämförelser mellan olika platser i Norden och hur människor lever där. Vi kommer också att lära oss Nordens karta, d.v.s. namn på länder, städer och vatten. Vi kommer även undersöka hur både natur och kultur formar och förändrar livsmiljöer i Norden. Vi bekantar oss med de nordiska språken genom att lära oss några olika ord.

Innehåll och arbetssätt:

 • Kartkunskap Norden
 • Nordens naturtillgångar och vad de ger för förutsättningar
 • Nordens befolkning
 • Viktiga geografiska begrepp
 • Se "Geografens testamente" och andra filmer.
 • Gemensamma genomgångar i helklass
 • Diskussioner i helklass och i grupp

 Du kommer kunna lyssna på texterna i boken hemifrån genom att gå in på Inläsningstjanst.se 

Bedömning

Du visar att du har kunskap om:

Geografiska begrepp, Nordens karta, de Nordiska ländernas befolkning, natur- och kulturlandskap samt resurser. 

 • Du visar vad du har lärt dig genom att aktivt delta i undervisningen och använda dig av geografiska begrepp samt göra olika uppgifter.
 • Du visar också din kunskap om hur man använder kartor och namngeografi genom ett prov på Nordens karta
 • Du visar att du kan beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser hänger ihop med var människor bor.

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: