Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi - Skogen

Skapad 2019-04-26 14:55 i Sofia skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Vilket är Sveriges vanligaste träd? Hur högt kan de hösta träden bli? Det här är några av många intressanta frågor du kommer få svar på när vi arbetar om skogen.

Innehåll

Syfte
Att ge en översikt över vilka olika typer av skogar i världen med exempel på växt och djurliv. Du kommer få lära dig om de vanligaste trädslagen i Sverige och ekologiska samband mellan barrskog och lövskog. Du kommer även att få bekanta dig med regnskogen och olika arter som lever där.  

 

Förmågor
Eleverna ska i undervisningen i biologi få möjlighet att utveckla sin förmåga i:

 

 • Använda biologins begrepp på ett korrekt sätt i sina förklaringar/resonemang.

 • Använda sin kunskap i biologi för att kunna kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö, hälsa och samhälle.

 • Kunna genomföra enklare undersökningar. 

   

Centralt innehåll
Undervisningen i arbetsområdet kommer att behandla följande från det centrala innehållet: 

 • Djur, växters och andra organismers liv.

 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter.

 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.

  

Arbetssätt 

 • Läsa faktatexter.

 • Diskutera, analysera och göra hypoteser om frågor som berör skogen och människans påverkan på naturen.

 • Titta på film.

 • Undersökningar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underlag för bedömning

 

 • Din aktivitet under lektionerna, när du diskuterar, analyserar och gör hypoteser om frågor som berör arbetsområdet.

 • Din förmåga att kunna följa instruktionerna vid enkla undersökningar.

 • Ditt resultat på eventuellt prov/läxförhör.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: