Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturhistoria åk 9 - ett arbete i svenska och engelska

Skapad 2019-04-26 14:59 i Mariaskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Svenska
Vi ska arbeta med litteraturhistoria och bekanta oss med de litterära epokerna som sträcker sig från antiken till modernismen.

Innehåll

 

Litteraturhistoria handlar om vad som hänt med litteraturen under olika tider, vilka författare som skriver och vilka texter som skrivits. 

Texterna har förändrats på grund av att:

 • Människorna förändras och vi får ny kunskap
 • Samhället och världen förändras
 • Språket utvecklas

Förändringar som beskrivs ovan påverkar vad man skriver om, hur man skriver och vem som skriver.

Vi ska bekanta oss med de litterära epokerna som sträcker sig från Antiken till Modernismen. 

 • Antiken
 • Medeltiden
 • Renässansen
 • Upplysningen
 • Romantiken
 • Realismen/Naturalismen
 • Modernismen

 Arbetet ingår i både ämnet svenska och ämnet engelska. Ni kommer att läsa texter om er epok på både svenska och engelska och ni kommer att skriva ert arbete på¨båda språken.

Gruppuppgift

 • Ni ska förbereda en presentation i som beskriver den litterära epok som ni blivit tilldelad. 
 • Ni ska sälja in er Epok så att alla förstår att det är den bästa av alla epoker. Argumentera för er sak. Sälj ert projekt.
 • Presentationen ska innehålla en beskrivning av hur samhället såg ut under den aktuella tidsperioden och hur detta påverkade litteraturen. 
 • Nämn några viktiga författare och deras verk och gärna några andra kända personer från tiden som tex. vetenskapsmän, konstnärer, upptäcktsresanden.
 • Förklara hur epoken förhåller sig till Antiken och dess ideal.
 • Försöka att hitta spår från er epok i nutida författarskap och samhälle. 
 • Samla viktiga länkar till bilder, filmer och texter. Sammanställ i en källförteckning.

Redovisning 

 • Använd ett digitalt verktyg, tex  Keynote.
 • Arbetet ska vara både på svenska och engelska.
 • En pappersposter som vi kan sätta på väggen ska skapas med text och bild där Epoken visas upp.
 • Redovisning för klassen där den bästa epoken koras (info om hur det går till kommer vid redovisningen). 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: