👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reklam i Photoshop/ Advertisement in Photoshop

Skapad 2019-04-26 16:27 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Ett Photoshop baserad projekt där elever får utveckla sin tekniska färdigheter i programmet samtidigt som de får en insikt i reklambranschen, tänka på färg, form och design, och leder ögat igenom en bild.
Grundskola 7 – 9 Bild
Du ska börja med en känd konstverk och skapa en reklam för att sälja en produkt eller tjänst. Create an advertisement for a product or service using a famous work of art as your starting point.

Innehåll

Vi diskuterar upplösning, och hur man hittar bilder på Google som man får använda enligt upphovsrättslagen.

Du får lära dig några nya verktyg och tekniker i Photoshop.

Sedan får du hitta en känd konstverk på webben som du får använder enligt lag och skapa en reklam för en produkt där du använder dig av 'lager' i Photoshop. Du får klistra in och klippa runt objekt, inkludera text och designa din reklam så att den har en flytt och logik i den ordningen som ögat leds igenom den.

 

We will revise the concept of resolution and how to search for an image in Google that can be used according to copyright laws.

You will learn new techniques and tools in Photoshop.

Then you will search for and find a work of art on the Internet that you can use legally and create an advertisement for a product or service using 'layers' in Photoshop. You will insert objects on new layers and cut around them using the various tools in Photoshop. You will include text and design your advert so that it has a flow and reads in a logical order as the eye is led through the image.

Matriser

Bl
Reklam i Photoshop

E
C
A
Visuellt språk
Du har skapat en reklam i Photoshop som innehåller bilder av ett konstverk, en produkt och en del text som annonserar produkten där de olika elementen har någon koppling till varandra. You have made an advertisement in photoshop that includes pictures of an artwork, a product and some text advertising the product in which the different elements have some connection to each other.
Utöver detta används konstverkets ämne för att sälja produkten. On top of that, the subject of the artwork is used to sell the product.
Konceptet bakom reklamen visar en djup förståelse / analys av betydelsen av det ursprungliga konstverket. The concept behind the advertisement uses a deep understanding/analysis of the meaning of the original image
Technique
Du har använt lager i Photoshop för att slutföra din annons. You have used layers in photoshop to complete your advertisement.
Du har använt Photoshop för att ta bort eller ändra minst en del av de olika elementen på ett skickligt sätt You have used photoshop to take away or change at least one part of the different elements skillfully
Du har redigerat eller lagt till ett antal olika element som fungerar tillsammans och visar att du har bemästrat ett antal tekniker i Photoshop You have edited or added a number of different elements that work together and show that you have mastered a number of techniques in Photoshop
Design
Produkten och orden passar på det papper du har valt och kan läsas och förstås. The product and words fit on the paper that you have chosen, and can be read and understood.
Designen fungerar som en komplett balanserad helhet och de olika elementen är placerade så att de lätt kan ses mot bakgrunden The design works as a complete balanced whole and the different elements are placed so that they can easily be seen against the background
Utöver detta är färgerna och proportionerna hos de olika elementen tilltalande och deras placering leder ögat genom annonsen i en ordning som ger god mening. On top of this the colours and proportions of the different elements are pleasing and their placement leads the eye through the advertisement in a sequence that makes good sense.