Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modul 4: Skönlitteratur (10v)

Skapad 2019-04-26 17:02 i Vuxenutbildning Halmstad Halmstad
Gymnasieskola Svenska som andraspråk
Modul 5 blir den avslutande modulen i kursen och vi kommer att arbeta främst med en skriftlig individuell uppgift. Det kommer även förekomma muntliga textanalyser av olika slag.

Innehåll

Läs: kopierat material (tre romanutdrag) som delas ut första lektionstillfället.
Uppgift: Välj en av två skriftliga uppgifter som presenteras nedan. 

 

Schema: 

 

 

18

 

Tisdag 30/4

 

Modul 4: Skönlitteratur

 

·         Information om modulen och uppgiften

·         Föreläsning om litteraturvetenskap – och några begrepp:

-       Intertextualitet

-       Dagboksromanen

-       Essäns form

 

 

 

 

 

18

 

Onsdag

1/5

 

LEDIGA

 

 

 

 

18

 

Fredag

3/5

 

Modul 4: Skönlitteratur

·         Gemensam skönlitterär textanalys

 

 

 

19

 

Tisdag

7/5

 

 

Modul 4: Skönlitteratur

 

·         Praktisk information kring Nationella Provet

·         Utdelning av texthäfte och Nationellt Prov Delprov B. Fokus på Delprov B

 

 

 

 

19

 

 

Onsdag

8/5

 

 

Modul 4: Skönlitteratur

 

Handledning / Feedback

 

 

 

19

 

Fredag

10/5

 

Modul 4: Skönlitteratur

 

Handledning / Feedback

 

 

Deadline skriftlig inlämning 3 måndag 13/5

 

20

 

Tisdag 14/5

 

 

Modul: NP

 

·         Diskussion kring texterna

 

 

Läs hemma: Texthäftet NP

 

20

 

Onsdag 15/5

 

 

Modul: NP

·         Genomgång av bedömningsmatrisen och exempeltext inför Delprov A

·         Öppen frågestund

 

 

 

20

 

Fredag 17/5

 

 

Egen förberedelsetid inför NP

Vi lyssnar på Milenas tal! 

 

 

21

 

Tisdag

21/5

 

Nationellt Delprov A: Uppsats

 

OBS! 13.00 – 17.00

 

 

 

21

 

Onsdag 22/5

 

Nationellt Delprov B: Tal

 

14.00 – 16.00

 

 

Deadline uppgifter och kompletteringar

 

21

 

Fredag

24/5

 

Kursavslut

Betyg sätts

 

 

Uppgifter

  • Skriftlig inlämning 3:1: PM

  • Skriftlig inlämning 3:2: Essä

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Läsning av och samtal om skönlitteratur författad av såväl kvinnor som män från olika kulturer och tider, med tonvikt på att sammanfatta, tolka, värdera och referera till texterna.
    Sva  -

Matriser

Sva
SVA 3: Utredande text av vetenskaplig karaktär

Skriftlig framställning

F
E
C
A
Innehåll och källhantering
Eleven uppfyller ännu ej samtliga krav för E.
Eleven kan till viss del anpassa innehåll till situation och texttyp genom att t.ex. - presentera en frågeställning. - översiktligt beskriva en aspekt av textens innehåll. Beskrivningen ska bygga på hänvisningar till olika källor. - dra en slutsats eller göra en jämförelse som delvis bygger på textreferat. - delvis vara saklig och objektiv i texten. - tillämpa regler för citat- och referatteknik.
Eleven anpassar textens innehåll till situation och texttyp genom att t.ex. - presentera en frågeställning. - beskriva en aspekt av textens innehåll. Aspekten ska fånga in de viktigaste detaljerna och såväl uttalade som underförstådda idéer i de refererade källorna. Beskrivningen ska ha ett tydligt fokus på frågeställningen. - dra en slutsats eller göra en jämförelse som presenteras i ett utvecklat resonemang som är klart uttryckt och som i huvudsak bygger på textreferaten. - tillämpa regler för citat- och referatteknik. Citat och referattekniken ska i huvudsak fungera väl med t.ex. referatmarkörer.
Eleven anpassar textens innehåll till situation och texttyp genom att t.ex. - presentera en frågeställning. - beskriva en aspekt av textens innehåll. Beskrivningen ska ge en utförlig bild av de refererade källorna. - dra en slutsats eller göra en jämförelse som presenteras i ett nyanserat resonemang. - vara saklig och objektiv i texten. - tillämpa regler för citat- och referatteknik. Citat och referattekniken ska i huvudsak fungera väl med t.ex. referatmarkörer.
Disposition och sammanhang
Eleven uppfyller ännu ej samtliga krav för E.
Texten har en tydlig disposition med inledning och avslutning samt fungerande textbindning. Texten ska på ett rimligt sätt vara indelad i stycken.
Texten ska vara väldisponerad med en välfungerande inledning, avslutning och textbindning, samt en god balans mellan textens olika delar.
Texten ska vara väldisponerad med en välfungerande inledning, avslutning och textbindning, samt en god balans mellan textens olika delar.
Språk och stil
Eleven uppfyller ännu ej samtliga krav för E.
Språket får endast i undantagsfall begränsa kommunikationen. Stilen är till viss del anpassad till den vetenskapliga texttypen.
Språket får endast i undantagsfall begränsa kommunikationen. Stilen är anpassad till den vetenskapliga texttypen.
Språket får inte begränsa kommunikationen. Språket är välformulerat med precision i ordval och uttrycksformer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: