Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reportage 8d vt -19

Skapad 2019-04-27 10:28 i Torpskolan Lerum
En uppgift kopplad till elevernas praktikbesök.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Tidningen – Val, som ska hjälpa elever i 9:an att välja rätt gymnasieprogram, behöver reportage från olika arbetsplatser

Innehåll

Reportage - instruktion

Tidningen – Val, som ska hjälpa elever i 9:an att välja rätt gymnasieprogram, behöver reportage från olika arbetsplatser, så
att ungdomar kan få läsa om hur det kan vara att ha olika yrken och få en förståelse för hur det kan komma att fungera i framtiden.


Före praktiken:
Vad är typiskt för ett reportage:
Genomgång och vi läser andra reportage.
Spegla språket s 158 - 171
Material finns också i Driven.

Intervjuteknik:

Spegla språket s 123 - 127
Vi tar fram exempel på bra öppna frågor som du kan använda dig av.Under praktiken:
När du gör ditt arbetsplatsbesök ska du se till att skaffa dig tillräckligt med fakta för att du sedan ska kunna skriva ditt reportage.
Du behöver t ex göra en intervju med någon egen vald person samt se till att du har bilder som du kan använda i reportaget.
Tänk också på att du själv bör kunna beskriva hur det är på arbetsplatsen.

Efter praktiken:
På lektionerna i v 20 och 21 jobbar du med att skriva ditt reportage.
Vid två tillfällen kommer ni också få ge respons så att ni kan bearbeta er text.

Du skriver först ditt reportage i Google Dokument för att sedan göra tidningslayout i Pages.
Reportaget, som ska ha rubrik, minst en bild, och tidningstypiska inslag, ska få plats på en A4-sida, vilket innebär max 500 ord.

Inlämning: fredag 24/5

Bedömningen sker med hjälp av matrisen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
ur Svenska LGR 11 Kunskapskrav

E
C
A
Innehåll
Genremedvetenhet
Eleven kan skriva olika slags texter med i huvudsak fungerande anpassning till texttyp och sammanhang.
Eleven kan skriva olika slags texter med med relativt väl anpassning till texttyp och sammanhang.
Eleven kan skriva olika slags texter med väl fungerande anpassning till texttyp och sammanhang.
- beskrivningar - berättargrepp
Reportaget innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp
Reportaget innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp
Reportaget innehåller väl utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp
Struktur
- uppbyggnad
Eleven kan skriva olika slags texter med i huvudsak fungerande strukturer
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt väl fungerande strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med väl fungerande strukturer.
Språkligt
- Ordval/Variation
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation,
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation,
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation,
- Meningsbyggnad
Meningsbyggnaden är i huvudsak rätt
Meningsbyggnaden är varierad och i huvudsak rätt
Meningsbyggnaden är varierad och träffsäker
- Skiljetecken
Du använder i huvudsak stora skiljetecken på ett korrekt sätt
Du använder skiljetecken på ett korrekt sätt
Du använder reglerna för skiljetecken
- Stavning
Vissa stavfel som inte stör förståelsen
Få stavfel
Ytterst få stavfel
Respons
Ge respons
Du ger enkla omdömen om innehåll och uppbyggnad i en text
Du ger utvecklade omdömen om innehåll och uppbyggnad i en text
Du ger välutvecklade och nyanserade omdömen om innehåll och uppbyggnad i en text
Ta emot respons
Du gör försök att bearbeta din text så att den blir mer tydlig och uttrycksfull utifrån given respons
Du har bearbetat din text relativt väl så att den blir mer tydlig och uttrycksfull utifrån given respons
Du har bearbetat din text väl, så att den blir tydlig och uttrycksfull utifrån given respons
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: