Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

El hotel y las vacaciones

Skapad 2019-04-27 13:51 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Baserat på Vamos4 och separat material

Innehåll

 

Capítulo 8 Vamos 4

 

Syfte:

 

Du ska utveckla din förmåga att:

 

* förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter

 

* kunna formulera dig och kommunicera i tal och skrift.

 

* använda dig av olika strategier för att förstå och göra dig förstådd

 

                                                                         (ur Syfte i LGR-11)

 

 

 

Genomförande:

 

Vi kommer att arbeta med kap 8 i boken

 

  • Kunna berätta om ett hotell och vart det ligger

  • Be om nyckeln till ditt rum och säga på vilken våning det ligger

  • Kunna berätta vad du gjort på din resa och hur länge du varit där (He estado en…/he viajado a…. y he estado allí durante…)

  • Verb i perfekt samt reflexiva verb (bañarse, levantarse)

  • uttrycka meningar med preferir (att föredra) (pág 74 LE)

  • kunna vissa användbara uttryck som följs av grundform (pág 77 LE)

 

Konkretisering av mål:

 

Du visar att du kan ovanstående punkter genom att vara aktiv både muntligt och skriftligt. Dina kunskaper kommer att bedömas genom en skrivuppgift samt genom ett muntligt prov där även din hörförståelse testas

 

Uppgifter

  • Berätta om din semester

  • Berätta om ditt hotell

Matriser

M2
El hotel y las vacaciones

Rubrik 1

På väg mot godtagbara kunskaper
E
På väg mot högre kunskapsnivåer
C
På väg mot högre kunskapsnivåer
A
Läsa
Du läser och förstår huvudinnehållet i enkla texter av olika slag, samt kan svara på enkla frågor om texten.
Du läser och förstår huvudinnehållet i enkla texter av olika slag, samt kan svara på
Du kan även återge texten i stora drag
Du läser och förstår texter av olika slag, samt kan svara på frågor om innehållet. Du kan även återge texten i stora drag
Du läser och förstår texter av olika slag, samt kan svara på frågor om innehållet där du visar att du förstått både helhet och detaljer. Du kan även återge texten.
Du läser och förstår texter av olika slag, samt kan svara på frågor om innehållet där du visar att du förstått både helhet och detaljer. Du kan även återge texten.
Skriva
Du gör dig förstådd i mycket enkel form och du bildar enkla meningar där grammatik- och stavningsfel inte förstör förståelsen.
Du gör dig förstådd i mycket enkel form och du bildar enkla meningar där grammatik- och stavningsfel inte förstör förståelsen.
Du gör dig förstådd i skrift på ett tydligt sätt och visar att du till största del behärskar grammatik som är aktuell för årskursen.
Du gör dig förstådd i skrift på ett tydligt sätt och visar att du till största del behärskar grammatik som är aktuell för årskursen.
Du kan kommunicera skriftligt och har ett fylligt och varierat innehåll, samt grammatiskt korrekt språk.
Du kan kommunicera skriftligt och har ett fylligt och varierat innehåll, samt grammatiskt korrekt språk.
Tala
Du kan muntligt berätta något om saker du väl känner till.
Du kan muntligt berätta något om saker du väl känner till.
Du har ett gott uttal. Du använder dig av ord och fraser du lärt dig för att berätta eller beskriva något.
Du har ett gott uttal. Du använder dig av ord och fraser du lärt dig för att berätta eller beskriva något.
Du har ett tydligt och klart uttal och gör dig förstådd. Du använder dig av ord och fraser du lärt dig för att bilda grammatiskt korrekta meningar
Du har ett tydligt och klart uttal. Du använder dig av ord och fraser du lärt dig för att bilda grammatiskt korrekta meningar
Höra
Du förstår det mest väsentliga när språket talas långsamt och tydligt , men har svårt att svara på frågor kring innehållet
Du förstår det mest väsentliga när språket talas långsamt och tydligt , men har svårt att svara på frågor kring innehållet
Du förstår det viktigaste när språket talas tydligt och kan svara på frågor som rör innehållet i helhet.
Du förstår det viktigaste när språket talas tydligt och kan svara på frågor som rör innehållet i helhet.
Du förstår både helhet och detalj när språket talas tydligt och kan kortfattat återberätta innehållet.
Du förstår både helhet och detalj när språket talas tydligt och kan kortfattat återberätta innehållet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: