Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden

Skapad 2019-04-27 14:13 i Almekärrsskolan Lerum
Grundskola 5 Historia Religionskunskap
"Den nya tiden" i vårt lands historia börjar med ett mycket spännande äventyr...

Innehåll

Mål med undervisningen

Under arbetsområdet kommer du ges möjlighet att:

 • lära dig om olika händelser och personer från Vasatiden, bland annat Gustav Vasa och hans betydelse för det svenska samhället
 • utveckla din förmåga att ge exempel på hur vi kan se spår av Vasatiden idag
 • utveckla din förmåga att förklara och använda historiska begrepp som orsak, konsekvens, renässans, reformation, protestantisk, katolsk och arvrike
 • utveckla din förmåga att vara källkritisk genom att känna till varför det är viktigt att veta varifrån fakta kommer

Undervisning och arbetssätt

Du kommer att få:

 • lyssna till lärarledda genomgångar
 • titta på olika filmer
 • arbeta med uppgifter enskilt och tillsammans med andra i par/grupp

Bedömning

Bedömningen kommer att vara kopplad till undervisningen och arbetsformerna samt målen. Genom att du deltar aktivt i undervisningen som ingår i arbetsområdet har du möjlighet att visa att du har kunskaper om detta ämne. Genom att vi varierar arbetssätten kan du visa dina förmågor såväl i grupp som i enskilda sammanhang.

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • diskutera och resonera kring händelser och personer under Vasatiden, samt deras betydelse för det svenska samhället
 • tolka och visa på spår av Vasatiden idag
 • använda historiska begrepp

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: