Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vinklar och vinkelsumma

Skapad 2019-04-27 14:41 i Trönninge skola Varberg
Grundskola 5 Matematik
Vi kommer lära oss mer om vinklar och vinkelsumma i olika figurer.

Innehåll

Lärandemål:

Använda och analysera matematiska begrepp när det gäller jämförelse, uppskattning och mätning av vinklar.

 

Det här ska ni kunna efter arbetsområdet:

Enheten grader.

Vad är en vinkel (skärningspunkt mellan två linjer).

Begrepp: rät, trubbig och spetsig vinkel

Rak vinkel

Storleken på dessa vinklar.

Mäta med gradskiva

Uppskatta vinklars storlek

Vinkelsumma i olika figurer.

Begreppen vinkelben - vinkelspets och hur de markeras.

Begreppet vinkel (lutningen mellan två strålar som utgår från samma punkt alt. mellanrummet (vid skärningspunkten) mellan två skärande linjer)

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  A 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
  Ma  A 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ma  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: