Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Karta och omvärld

Skapad 2019-04-27 15:22 i Ättekullaskolan Helsingborg
Grundskola 3 Geografi
Förutsättningarna för liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara. Det är därför alla människors ansvar att förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig. Samspelet mellan människan och hennes omgivning har gett upphov till många olika livsmiljöer. Geografi ger oss kunskap om dessa miljöer och kan bidra till förståelse av människans levnadsvillkor.

Innehåll

Målet med undervisningen i geografi är att utveckla elevens förmåga att

 • göra geografiska analyser av omvärlden
 • värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor

så att eleven

 • gör enkla undersökningar av omvärlden med hjälp av karta, jordglob och väderstreck 
 • beskriver världsdelarnas läge och storlek 

Så här ska vi arbeta

 • undersöka och söka information på olika kartor
 • lära om väderstreck och konstruera enkla kartor
 • orientera oss på skolan, skolgården och närområdet
 • lära om världsdelar och världshav och vilka länder och platser som betyder mycket
 • se på filmer från NE/UR om kartan, landskapet, Sverige, Europa och världen
 • samtala, undersöka, läsa, skriva, rita och måla
 • göra en stadsvandring i Helsingborg och lära om staden
 • dokumentera vårt arbete i en temabok

Bedömning

Vi kommer bedöma din förmåga att  

 • peka ut Europa, Sverige, Skåne på världskartan
 • berätta var du bor: gata, ort och land
 • berätta några fakta om Skåne
 • skriva en enkel faktatext med hjälp av nyckelord
 • namnge några världsdelar/världshav
 • följa en enkel karta över skolområdet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  Ge  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  Ge  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  Ge  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  Ge   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: