Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologisk mångfald, näringskedja, näringsväv.

Skapad 2019-04-28 08:32 i Rävlanda skola Härryda
Vad är biologi? Vad är en art? Vi arbetar med att förstå att allt i naturen hänger ihop. Vi lär om ekosystem, näringskedjor, näringsvävar samt fotosyntesen.
Grundskola 4 Biologi NO (år 1-3)
I naturen finns det ett samspel mellan alla djur och växter. Om balansen rubbas finns det en risk att djuren eller växterna inte överlever. Därför är det viktigt att förstå samspelet mellan olika djur och växter samt inse varför biologisk mångfald är viktigt i naturen så väl som i vårt samhälle.

Innehåll

 

Mål

Du ska visa att du kan använda kunskaper i biologi för att förklara biologiska sammanhang samt för att ta ställning i frågor som rör ekologisk hållbarhet genom att förklara vad en näringskedja är.

Konkretiserande mål:

Du ska kunna:

 • ge exempel på och beskriva hur en näringskedja och näringsväv är uppbyggd.
 • förklara viktiga begrepp som t ex ekosystem, näringskedja, näringsväv, producent, konsument, toppkonsument mfl.

Bedömning:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • förklara hur en näringskedja och en näringsväv är uppbyggd.
 • använda dig av viktiga begrepp så som: näringskedjor, näringsväv, ekosystem, producent, konsument, toppkonsument.
 • förklara vad som kan hända när mångfalden påverkas av att arter försvinner för att dess miljö förändras för snabbt.

Undervisning:

Vi kommer under pågående tema att:

 • titta på faktafilmer.
 • läsa faktatexter.
 • rita/skapa näringskedjor.
 • tillsammans diskutera och fundera över ekosystem, arter, näringskedjor/näringsvävar och biologisk mångfald.
 • gå ut och leta delar av näringskedjor/näringsvävar.
 • Se på hur jordbruket utvecklats i Sverige genom åren och vad det har haft för inverkan på den biologiska mångfalden.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6

Matriser

NO Bi
Näringskedja, näringsväv, ekosystemtjänster

Nivå 1
Nivå 2
Godtagbar nivå för årskursen
Nivå 3
Mer än godtagbar nivå för årskursen
Näringskedja
Du känner till och kan redovisa vad en näringskedja är.
Du kan ge exempel på en näringskedja och med lärarstöd förklara hur den fungerar.
Du kan med ord och/eller bild ge exempel på en näringskedja samt muntligt förklara hur den fungerar.
Du kan med ord och bild utförligt förklara vad som menas med en näringskedja och även ge exempel på en sådan.
Begrepp
Du känner till och beskriver viktiga ämnesbegrepp, t.ex. näringsväv, producent, konsument.
Du känner till några viktiga begrepp inom arbetsområdet. Du kan para ihop begreppet med en förklaring.
Du känner till flera viktiga begrepp inom arbetsområdet. Du kan para ihop begreppet med en förklaring.
Du känner till flera viktiga begrepp inom arbetsområdet. Du kan förklara vad de betyder med egna ord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: