Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige

Skapad 2019-04-28 09:28 i Tanumskolan F-6 Tanum
Tema Sverige
Grundskola 4 Svenska Geografi Biologi
Vi kommer under vårterminen att ” resa” genom Sverige tillsammans. Vi kommer att ta oss från söder till norr och lära oss om Sveriges natur och kultur längs vägen . Du kommer att få lära dig om vår natur, vårt klimat och om hur och var vi människor lever och bor. Genom denna resa kommer du att få lära dig namn och läge på Sveriges landskap, de största orterna samt några vattendrag och berg.

Innehåll

Mål

När vi arbetat med detta område ska du:

- kunna Sveriges landskap med namn och läge samt samt några orter, berg och vattendrag

- känna till hur Sveriges natur skiljer sig åt på olika platser i landet

- känna till hur Sveriges befolkning är fördelad och dra några konsekvenser av det

- kunna begreppen: Norrland, Svealand, Götaland, barrskog, lövskog, skärgård, fjord, tätort, jordbruk, skogsbruk, fjäll

- känna till några av de djur och växter som är typiska för de olika naturtyperna i Sverige

- tränat din förmåga att söka information och skriva en faktatext med egna ord

- tränat din förmåga att redovisa ditt arbete inför en grupp

 

Undervisning

Vi kommer att lyssna på ” Hamnskiftarens resa” och följa pojken Jims resa genom Sverige. I samband med detta kommer vi att ha gemensamma genomgångar och diskussioner. Du kommer att få titta på filmer om Sverige och läsa olika faktatexter.  Vi kommer också att studera olika kartor tillsammans och du kommer att få träna dig på namngeografi genom att använda kartbok, Seterra samt Google earth.

Vi kommer att repetera de kännetecknande dragen för en faktatext och vi kommer ha genomgångar kring hur en söker information. Du kommer att få träna dig på att söka information enskilt och i grupparbete.

 

Bedömning

Du kommer att få visa dina kunskaper genom:

- klassrums-och gruppdiskussioner

- skriftliga samt muntliga läxförhör

- din muntliga redovisning 

- din faktatext

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6

Matriser

Sv Bi Ge
Svenska, 4-6

Jag kan detta till viss del.
Jag har godtagbara kunskaper om detta.
Jag har mer än godtagbara kunskaper om detta.
Läsa
Läsa skönlitteratur, enskilt och i grupp.
 • Sv  E 6
Läsa
Läsa texter i läroböcker, uppslagsverk, tidningar och andra källor.
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
Samtala
Samtala om texter.
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
Skriva
Skriva olika slags texter.
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
Skriva
Utveckla och omarbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.
 • Sv  E 6
Tala
Redovisa olika arbeten inför mindre och större grupper.
 • Sv  E 6
Samtala
Samtala och diskutera i olika sammanhang.
 • Sv  E 6
Ansvar
Ta ansvar för skolarbetet.
 • Lgr11

Sv Bi Ge
Geografi

Jag kan detta till viss del.
Jag har godtagbara kunskaper om detta.
Jag har mer än godtagbara kunskaper om detta.
Natur och kulturlandskap
Har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap i Norden
 • Ge  E 6
Resonemang
Resonerar om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
 • Ge  E 6
Samband
Beskriver samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad i Norden.
 • Ge  E 6
Begrepp
Använder geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ge  E 6
Kartor, källor
Undersöker omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt
 • Ge  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: