Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen

Skapad 2019-04-28 09:43 i Sandbäcksskolan Sjöbo
Tema kroppen
Grundskola 1 Biologi
Eleverna ska efter detta arbetsområde veta vad de olika kroppsdelarna heter och vilken funktion de olika sinnena har.

Innehåll

Konkretiserade mål/mål för arbetet
Eleverna ska kunna vad de olika kroppsdelarna heter.

Eleverna kunna vilka olika sinnen vi har och vilken funktion de har.

Undervisning - arbetssätt

Undervisningen kommer att handla om kroppens olika delar och om sinnena.

Förmågor att träna!

 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället

Hur ska eleven lära!

 • Se filmklipp
 • Presentationer med fakta
 • Läsa faktatexter
 • Labborationer
 • Skriva fakta
 • Rita
 • Lekar

Elevinflytande
På uppstarten har vi en burk som eleverna får lägga frågor i som rör kroppen. Dessa frågor använder vi sedan för att leda arbetet vidare.
Bedömning

Bedömning sker löpande under arbetet.

Se matris för bedömning.


Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  Bi  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  Bi  1-3

Matriser

Bi
Biologi Kroppen

Rubrik 1

Du behöver träna mer..
Du kan..
Nivå 3
Kroppsdelar
 • Bi  1-3
Du kan med stöd vad de vanligaste kroppsdelarna heter och vad de används till.
Du kan vad de vanligaste kroppsdelarna heter och vad de används till.
Sinnen
 • Bi  1-3
Du kan med stöd vad minst tre av de olika sinnena heter och vad de används till.
Du kan vad minst tre av de olika sinnena heter och vad de används till.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: