Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Australia

Skapad 2019-04-28 15:40 i Roslagsskolan Norrtälje
Grundskola 9 Engelska
You are going to work in groups to learn more about Australia.

Innehåll

This is a group assignment.

In your groups you will be handed a state of Australia and your assignment is to find information about it. There are six states in Australia, and they are the following:

New South Wales

Queensland

South Australia

Tasmania

Victoria

Western Australia

 

You are going to present information about your state to the rest of the class. Things one want to know is the history, the culture, the biggest cities, how people live in the state, how many people live there and much more. The sky is the limit! How you want to present this is entirely up to your group to decide, it can be by a powerpoint or in a movie, or something else.

 

This is going to presented in front of the class wednesday May 22nd. Respect the deadline please!

 

Good Luck!

 

Matriser

En
Muntlig presentation av en delstat

Bedömning
Inte riktigt där än...
Bedömning
E
Bedömning
C
Bedömning
A
Innehåll och sammanhang
Du har svårt att med enkel engelska förmedla det som du vill framföra. Ditt innehåll är mycket magert.
Du formulerar dig begripligt och relativt sammanhängande, med enkel engelska. Du är inte så detaljerad i din framställning.
Du formulerar dig relativt sammanhängande och med visst flyt. Du har ett ganska rikt innehåll, där du har fördjupat vissa delar.
Du formulerar dig med flyt och ett tydligt sammanhang. Din framställning är innehållsrik och detaljerad.
Uttal och intonation
Du har svårt att uttala en hel del ord. Det är svårt att förstå vad du säger.
Du uttalar en hel del ord fel, men gör dig ändå till stor del förstådd. Din intonation blir till viss del korrekt.
Du har gott uttal och relativt god intonation.
Du har mycket bra uttal och god intonation.
Ordförråd
Du har svårt att hitta ord, för att uttrycka det du vill säga och du använder dig av en del svenska ord.
Du använder dig av ett enkelt, men begripligt ordförråd.
Du har ett relativt varierat ordförråd.
Du har ett stort ordförråd och god förmåga att kommunicera på målspråket.
Språkriktighet, meningsbyggnad, Grammatik
Du behärskar inte enkel grammatik. Du gör ofta fel som stör förståelsen.
Du använder enkel grammatik. Du gör vissa fel som stör förståelsen.
Du använder grammatik som är anpassad för årskursen. Du gör en del fel som inte stör förståelsen.
Du visar på god kännedom gällande grammatik. Du gör få eller inga fel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: