Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konditionsträning, orientering, friluftsliv, och allemansrätten åk 5 vt 2019 Vikmanshyttans skola

Skapad 2019-04-28 17:00 i Vikmanshyttans skola Hedemora
Grundskola 5 Idrott och hälsa
De veckor som är kvar av terminen, v 18-23, kommer vi att vara ute så mycket som möjligt. Konditionsträning, orientering, friluftsliv och allemansrätten kommer vi att fokusera på. Innan vi cyklar till Säterdalen, den 3 juni, kommer vi att provköra våra cyklar och träna en del regler. Därför är det bra om alla redan nu kontrollerar så att allt fungerar som det ska för en säker tur.

Innehåll

Mål

 • Förbättra konditionen, hälsan
 • Orientera i bekanta miljöer med hjälp av kartor
 • Genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö - cykla mm
 • Känna till allemansrättens innehåll
 • Kunna beskriva hur man förebygger skador som är förknippade med aktiviteterna

 

Så här ska vi arbeta

 • Springa i elljusspåret - Springa skolloppet den 3 maj
 • Se orienteringsfilm, orientera i närmiljön med hjälp av olika kartor, cykla till Stadsberget och orientera där
 • Cykelträning i skolan, cykla till Säterdalen
 • Gå igenom allemansrättens punkter, träna på instuderingsuppgifter, provet
 • Prata om vilka skador aktiviteterna kan ge

Bedömning

 • Delta och göra sitt bästa när vi springer
 • Passa kartorna efter naturen, kunna några karttecken och färger som en orienteringskarta är uppbyggd av
 • Visa säkerhet när vi cyklar
 • Kunna svara på frågor om allemansrätten
 • Muntligt och skriftligt beskriva hur man förebygger skador

Matriser

Idh
Konditionsträning, orientering, friluftsliv, allemansrätten och skriftligt prov åk 5 vt 2019 Vikmanshyttans skola

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Samtala
Samtala om upplevelse av aktiviteten
Du behöver öva mer.
Du kan samtala om dina upplevelser av fysiska aktiviteter och för då ENKLA OCH TILL VISS DEL underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Du kan samtala om dina upplevelser av fysiska aktiviteter och för då RELATIVT underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Du kan samtala om dina upplevelser av fysiska aktiviteter och för då VÄL underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Aktiviteter i naturen och utemiljö
Anpassning
Du behöver öva mer.
Du kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden.
Du kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden.
Du kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden.
Orientera
Grund
Du behöver öva mer.
Du kan med viss säkerhet orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Du kan med relativt god säkerhet orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Du kan med god säkerhet orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Orientera
Hantera information
Du behöver öva mer.
Du kan med viss säkerhet passa kartan och kan behöva hjälp för att korrigera.
Du kan med relativt god säkerhet passa kartan efter var du befinner dig. Du ställer ibland stödfrågor för att klara uppgiften.
Du visar god säkerhet att passa kartan efter var du befinner dig och klarar uppgiften på egen hand.
Allemansrätten
Fakta/begrepp
Du behöver öva mer.
Du kan ge exempel på en rättighet eller skyldighet i allemansrätten.
Du kan ge exempel på ett par rättigheter och/eller skyldigheter i allemansrätten.
Du kan ge flera exempel på både rättigheter och skyldigheter i allemansrätten.
Förebygga skador
Beskrivningar
Du behöver öva mer.
Du kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med aktiviteten.
Du kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med aktiviteten.
Du kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med aktiviteten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: