👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati 1

Skapad 2019-04-28 18:34 i Emanuelskolan Sjöbo
Grundläggande arbetsområde om Demokrati och Diktatur
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Hur styrs länder? Vilka olika sätt finns det? Vad är demokrati för dig och fungerar den?

Innehåll

Demokrati 

Under ämnesområdet kommer vi att jobba med de grundläggande delarna inom demokrati. Fokus läggs i första hand på den Svenska demokratin och dess uppbyggnad, samt på begreppsanvändning.

 Uppgifter och bedömning

Kunskaper bedöms genom de diskussioner och genomgångar vi har under lektionstid, samt genom ett test där framförallt förståelse för begrepp testas och frågeställningen som ska besvaras är Fungerar demokratin? 

Det kan vara demokratin i familjen, i skolan, i kommunen, i regionen, i riksdagen, i samhället i stort, i EU och inom FN eller i något specifikt land som eleven väljer att fördjupa sig inom t ex Ryssland, Kina eller USA.

De kunskapskrav som deltestas under detta område är framförallt det som handlar om samhällsstrukturer. 

Nedan ser ni de kunskapskrav som eran kunskap kommer testas mot. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sh  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 9