Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Procent, årskurs 7

Skapad 2019-04-28 20:02 i Långsjöskolan Norrtälje
Grundskola 7 Matematik
Vi arbetar med bokens kapitel 6. Under arbetsområdet kommer vi både lära oss nya saker, och repetera vad du tidigare har lärt dig. Vi kommer att jobba med procent, träna på sambandet mellan bråkform, decimalform och procent. Vi tränar på att räkna ut hur mycket en viss procent av något är.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med bokens kapitel 6. Du kommer att få arbeta med uppgifterna i boken och jag kommer att hålla genomgångar. En dryg vecka innan provet kommer du att få göra ett test, som liknar de uppgifter som kommer på provet. Du kommer att få tillbaka testet, och även förslag på vilka uppgifter du behöver träna på inför provet. Vi skriver provets första del torsdagen 2 maj och provets andra del onsdagen 8 maj. 

Matriser

Ma
Procent, årskurs 7

Rubrik 1

Insats krävs
Kunskapskrav för E
Kunskapskrav för C
Kunskapskrav för A
Begrepp
Du behöver träna mer på vad begreppet procent innebär.
Du kan använda begreppet procent i enkla sammanhang.
Begrepp
Du behöver träna mer på växla mellan procentform, bråkform och decimalform.
Du kan växla mellan procentform, bråkform och decimalform.
Metod
Du behöver träna mer på att beräkna hur mycket en viss procent av något är.
Du kan beräkna hur mycket en viss procent av något är.
Problemlösning
Du behöver träna mer på problemlösning
Du kan lösa enkel problemlösning där procent ingår.
Du visar säkerhet när det gäller problemlösning med procent ingår.
Du kan lösa uppgifter med säkerhet där procent ingår. Använder dig av generella lösningsmetoder .
Metod och kommunikation
Du behöver träna mer på att räkna ut ett nytt pris när något har sänkts/höjts med en viss procent.
Du kan räkna ut ett nytt pris när något har höjts eller sänkts med en viss procent.
Du förstår vad förändringsfaktor är och kan använda dig av förändringsfaktor. Du vet hur du räknar ut när det är exempelvis kombinationer av procentuella förändringar.
Kan använda dig med säkerhet av förändringsfaktor och kan med stor säkerhet räkna ut kombinationer av procentuella förändringar. Kan redovisa och motivera hur du har tänkt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: