Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP Fg Ellära, magnetism, elproduktion, eldistribution Åk 8 Vt-19

Skapad 2019-04-28 20:21 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Fysik
Hur beroende är du av el varje dag?

Hur har tillgången på el påverkat samhällsutvecklingen?

Sverige producerar mycket elenergi genom att använda vattenkraft från älvarna i norra delen av Sverige. Hur kan du använda den elen när du laddar din dator i Lund?

Innehåll

Mål

Du ska få en förståelse för elektricitetens viktiga roll i ditt dagliga liv samt i samhället. Med hjälp av grundläggande ellära och magnetism ska du lära dig om hur bl a generator, transformator och elnät fungerar och samverkar för att vi ska få en god livskvalitet. 

Arbetets innehåll

Viktiga begrepp att behärska: ledare, isolator, sluten krets, seriekoppling, parallellkoppling, kopplingsschema, ström, spänning, resistans, effekt, magnetism, elektromagnet, induktion, likström, växelström.

Kunna förklara elmotorns, generatorns och transformatorns uppbyggnad, funktion och användningsområde.

Arbetssätt och redovisningsform

Du kommer genomföra allt från smålaborationer om grundläggande ellära till större systematiska undersökningar och tolka dessa för att skapa förståelse för hur magnetism och spolar hör ihop med elproduktion och eldistribution.
Andra källor för inlärning är gleerups fysik, bildspel och filmer.

Visa din kunskap - Bedömning

Skriftliga uppgifter samt ditt deltagande i samtal i klassrummet kommer att ligga till grund för bedömning av dina förmågor.
Du kommer att kunna visa dina förmågor i aspekt 1,5-11 och 14 i kunskapstabellen.

Reflektion

Vilka hjälpmedel har du använt för att underlätta förståelsen för begreppen vi arbetat med?

Hur påverkar din ökade kunskap om elproduktion och eldistribution dig som elkonsument?

På vilket sätt bidrar du med tankar och kunskap till diskussionerna i gruppen/klassen?

Hur kan du utveckla ditt deltagande mer?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
  Fy  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: