Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skåne

Skapad 2019-04-29 05:46 i Hubertusgården Lunds för- och grundskolor
Ett arbetsområde som handlar om vårt landskap Skåne. Du ska få lära dig om olika städer och platser i Skåne, om olika sevärdheter och slott, om kända personer och skånska ord och sånger.
Grundskola 3 Svenska SO (år 1-3)
Nu ska du få lära dig om landskapet Skåne, den del av Sverige som vi bor i.

Innehåll

Till dig som elev:

Städer, åar, sjöar, öar, sånger, ord, mat, kända personer och platser. Vad är speciellt för Skåne? Vad finns det här?

Arbetsområdet

I detta arbetsområde ska du få lära dig om vårt landskap Skåne. Du ska få lära dig om olika städer och platser i Skåne, om olika sevärdheter och slott, om kända personer och skånska ord och sånger.

Begrepp som vi kommer att arbeta med: landskap, stad, kust, slätt, å, sjö, bukt, vik, ö, halvö, åsar, väderstreck, 

 

Mål

Målen för arbetsområdet.

Du ska kunna

- ta del av enkel information om Skåne

- söka information i olika källor om samhället och naturen i Skåne

- sammanställa resultatet så att innehållet klart framgår

- kombinera din text med bilder 

- känna igen Skånes karta och några städer, åar och sjöar

Arbetssätt

Vi kommer att

- arbeta enskilt och i grupp

- se bilder och läsa faktatexter om Skåne

- sjunga skånska visor och lära oss skånska ord

- skriva, rita och måla

- arbeta med kartor över Skåne

- åka på en Skånerunda och besöka några av platserna vi arbetat med

Redovisningsform

Du ska i grupp sammanställa information om någon plats i Skåne och presentera denna i form av en broschyr.

Du ska göra en karta över Skåne.

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

- söka information i faktatexter

- skriva enkla faktatexter

- kombinera dina texter med bilder

- läsa en enkel karta

Reflektion

Utvärdering efter arbetsområdets slut kommer att vara skriftlig.

Övergripande mål och riktlinjer

Beskriver undervisningens inriktning - citat från Lgr-11 kap 2

Syfte

Citat från kursplanerna Lgr-11.

Centralt innehåll

Citat från kursplanerna Lgr-11.

Kunskapskrav

Citat från kursplanerna Lgr-11.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Lgr11
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  Lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: