Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal i bråkform

Skapad 2019-04-29 07:33 i Tjärnaängskolan Borlänge
Tal i bråkform
Grundskola 4 – 6 Matematik
Tal i bråkform

Innehåll

Det här övar vi på lektionerna:

Begrepp och metoder

 • Kunna läsa och skriva bråk
 • Kunna avläsa bilder av bråk
 • Veta hur många delar det går på en hel
 • Kunna storleksordna bråk

Ord: hel, halv, tredjedel, fjärdedel, femtedel, sjättedel, åttondel, tiondel, störs bråk, minst bråk, täljare, nämnare

Problemlösning

 • Förstå frågan i en textuppgift
 • Använda olika strategier för att lösa uppgiften - rita och pröva
 • Skriva en uträkning (formulera uttryck)

Resonemang

 • Ställa frågor, besvara frågor och samtala om ett matematiskt innehåll.

 Kommunikation

 • Visa tydligt din uträkning, med siffror, symboler och/eller bild.
 • Bedöma rimlighet

Så här arbetar vi:

 • Genomgång av lärare
 • Arbeta i par, grupp och helklass
 • Film
 • Spel
 • Träna på dator, nomp.se och elevspel.se

Så här bedömer vi dina kunskaper:

 • Diagnos och prov, på papper och/eller skolverkets diamantdiagnoser på nomp.se
 • Fortlöpande under lektionerna

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: