Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa - vt19

Skapad 2019-04-29 08:04 i Långsjöskolan Norrtälje
Grundskola 1 – 6 Idrott och hälsa
Vi kommer att arbeta med olika fysiska aktiviteter där de motoriska grundformerna tränas, som skridskor, gymnastik och lekar med och utan boll. Vi kommer träna Ultimate frisbee och vara med i en turnering med närliggande skolor. Vi kommer att diskutera och arbeta med varför fysisk aktivitet är viktigt och hur det påverkar vår hälsa och vår fysiska förmåga.

Innehåll

Arbetsperiod: vt 19

Lektionsinnehåll:

 • Sammansatta motoriska grundformer
 • Rörelse, lekar och idrotter i olika miljöer både inne och ute.
 • Hälsa och säkerhet

Sammansatta motoriska grundformer i redskapsbanor, övningar och lekar.

Lekar, spel och idrotter och dess regler båda i stora grupper, mindre grupper, och med och utan boll.

Ord och begrepp för att samtala om upplevelser av fysisk aktivitet och hur det påverkar din fysiska förmåga och hälsa. 

Vi blandar fysisk aktivitet med teori via film och diskussioner kring idrott och hälsa.

 

Bedömning:

*Hur väl du kan delta och anpassa dina rörelser i de olika aktiviteterna vi arbetar med, som skridskor, gymnastik och andra lekar med och utan boll. 

*Hur väl du kan förklara muntligt och skriftligt kring dina upplevelser av fysisk aktivitet, hur det påverkar din fysiska förmåga och hälsa.

*Hur väl du kan förklara muntligt och skriftligt varför det är viktigt att man värmer upp och hur man gör det. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Idrott och hälsa åk 6 - Period 1 vt19

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Mycket goda kunskaper
Delta och anpassa rörelser i skridskor, gymnastik, frisbee, fotboll
Eleven har ej deltagit eller visat upp tillräckliga kunskaper.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
Simning
Eleven har ej deltagit eller klarat av att simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Resonera
Eleven har ej deltagit eller visat upp tillräckliga kunskaper.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Anpassning till olika förhällanden
Eleven har ej deltagit, tagit med sig rätt material eller visat upp tillräckliga kunskaper.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden.
Skadeförebyggande
Eleven har ej deltagit eller visat upp tillräckliga kunskaper.
Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: