Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HISHIS01b_NANAT 18/19

Skapad 2019-04-29 09:03 i Sjödalsgymnasiet Huddinge
Gymnasieskola Historia
Översiktsmatris för kursen HISHIS01b för NANAT läsåret 2018/19. Matrisen inbegriper bedömningar av alla examinationer, lektionsuppgifter och lektionsaktivitet och ger en sammanställning inför slutbetyg.

Matriser

His
HISHIS01b_NANAT 18/19

F
E
C
A
1. Redogöra för historiska fakta
Ex 1: Epokjämförelse (inlämning). Ex 2: 1700-tal - amerikanska och franska revolutionen (Digiexam).
Examinationsuppgift saknas/är inte inlämnad/är inte fullständig. Examinationsuppgiften behöver kompletteras.
Du kan översiktligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder.
Du kan utförligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder.
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder.
2. Redogöra för historiska sammanhang
Ex 1: Epokjämförelse (inlämning). Ex 2: 1700-tal - amerikanska och franska revolutionen (Digiexam).
Examinationsuppgift saknas/är inte inlämnad/är inte fullständig. Examinationsuppgiften behöver kompletteras.
Du kan översiktligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
Du kan utförligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
3. Förklara individers betydelse
Ex 3: 1800-tal (muntlig gruppuppgift). Ex 4: Hitler & Stalin (inlämning).
Examinationsuppgift saknas/är inte inlämnad/är inte fullständig. Examinationsuppgiften behöver kompletteras.
Du ger exempel på några enskilda personer och förklarar översiktligt deras betydelse för olika skeenden.
Du ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt deras betydelse för olika skeenden.
Du ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt och nyanserat deras betydelse för olika skeenden.
4. Redogöra för och värdera tolkningar
Ex 3: 1800-tal (muntlig gruppuppgift). Ex 4: Hitler & Stalin (inlämning).
Examinationsuppgift saknas/är inte inlämnad/är inte fullständig. Examinationsuppgiften behöver kompletteras.
Du kan översiktligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem.
Du kan utförligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Du jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med enkla omdömen ditt val.
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Du jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med nyanserade omdömen ditt val.
5. Förklara samband mellan då - nu
Ex 2: 1700-tal - amerikanska och franska revolutionen (Digiexam). Ex 3: 1800-tal (muntlig gruppuppgift).
Examinationsuppgift saknas/är inte inlämnad/är inte fullständig. Examinationsuppgiften behöver kompletteras.
Du ger enkla exempel på, och förklarar översiktligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden.
Du ger enkla exempel på, och förklarar utförligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden.
Du ger komplexa exempel på, och förklarar utförligt och nyanserat, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden samt argumenterar för och emot olika sätt att se på dessa samband.
6. Dra slutsatser om historiens betydelse för framtiden
Ex 3: 1800-tal (muntlig gruppuppgift). Alla examinationer.
Examinationsuppgift saknas/är inte inlämnad/är inte fullständig. Examinationsuppgiften behöver kompletteras.
Du kan dra några enkla slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
Du kan dra några välgrundade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
Du kan dra några välgrundade och nyanserade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
7. Utreda frågeställningar och dra slutsatser utifrån olika perspektiv
Obs! Testas i alla examinationer/lektioner.
Examinationsuppgift saknas/är inte inlämnad/är inte fullständig. Examinationsuppgiften behöver kompletteras.
Du kan med viss säkerhet använda några historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
Du kan med viss säkerhet använda historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
Du kan med säkerhet använda historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
8. Sök, granska, tolka källmaterial
Ex 5: WWII källkritik (inlämning). Obs! Testas endast en gång men har egentligen också testats i alla examinationer/lektioner.
Examinationsuppgift saknas/är inte inlämnad/är inte fullständig. Examinationsuppgiften behöver kompletteras.
Du kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra enkla reflektioner över materialets relevans.
Du kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra välgrundade reflektioner över materialets relevans.
Du kan med säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner över materialets relevans.
9. Värdera källmaterial
Lektionsuppgift: källkritik (inlämning) Ex 5: WWII källkritik (inlämning).
Examinationsuppgift saknas/är inte inlämnad/är inte fullständig. Examinationsuppgiften behöver kompletteras.
I värderingen utgår du från något källkritiskt kriterium om källans användbarhet och dess betydelse för tolkningen.
I värderingen utgår du från källkritiska metoder och värderar med enkla omdömen olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet.
I värderingen utgår du från källkritiska metoder och värderar med nyanserade omdömen olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet.
10. Redogöra för historiebruk
Ex 4: Hitler & Stalin (inlämning). Ex 6: historiebruk.
Examinationsuppgift saknas/är inte inlämnad/är inte fullständig. Examinationsuppgiften behöver kompletteras.
Du kan översiktligt redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt översiktligt förklara varför de har använts olika.
Du kan utförligt redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt utförligt förklara varför de har använts olika.
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt utförligt och nyanserat förklara varför de har använts olika.
11. Värdera historiebruk
Ex 4: Hitler & Stalin (inlämning). Ex 6: historiebruk.
Examinationsuppgift saknas/är inte inlämnad/är inte fullständig. Examinationsuppgiften behöver kompletteras.
Du ger några exempel på olika sätt att använda historia och värderar med enkla omdömen deras betydelse för nutida skeenden och händelser.
Du ger några exempel på olika sätt att använda historia och värderar med enkla omdömen deras betydelse för nutida skeenden och händelser.
Du ger några exempel på olika sätt att använda historia och värderar med nyanserade omdömen deras betydelse för nutida skeenden och händelser.
Slutkomplettering
Komplettering av högst 2 - 3 kunskapskrav inför slutbetyg.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: