Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Chez nous 4: Chapitre 2a 2b 2c

Skapad 2019-04-29 09:28 i Smedshagsskolan Stockholm Grundskolor
I Chez Nous 4 kapitel 2 jobbar vi med "futur simple", uttryck med "il faut" (man måste, det är nödvändigt att) och verbet "connaître" i Presens och Passé composé.Vi kommer också att lära känna "Imparfait" och verbet "lire" i Presens, Passé composé och IMPARFAIT. I kapitel 2c vi ska läsa en dagboktext av en fransk tjej som är au pair i Washington DC.
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Vi kommer att jobba med : - "futur simple", uttryck med "il faut" (man måste, det är nödvändigt att) och verbet "connaître" - "Imparfait" + verbet "lire" I kapitel 2c ska vi läsa en dagboktext av en fransk tjej som är au pair i Washington DC.

Innehåll

Centralt innehåll / detta lär vi oss:

  • Läsa och förstå texter och samtal om framtidsplaner och jobberfarenheter.
  • Berätta om dina framtidsplaner.
  • Futur proche
  • Futur simple
  • Imparfait
  • Uttryck med il faut

Bedömningar genom:

tester (quizlet) + en hörförståelse + en texförståelse + muntligt + du kommer att skriva en text. 

 

CONNAITRE = att känna till  / PC av connaître = connu (j'ai connu…)

Présent (= nutid)

je connais
tu connais
il connaît
nous connaissons
vous connaissez
ils connaissent

 

 

LIRE = att läsa / Pc av lire = lu (j'ai lu…)

Imparfait (= dåtid)

je lisais
tu lisais
il lisait
nous lisions
vous lisiez
ils lisaient

 

 

Matriser

M2
Matris franska

E
C
A
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: