Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik och biologi: ljud och hörsel

Skapad 2019-04-29 09:42 i Furulundsskolan Halmstad
Arbetsområdet ger dig möjlighet att utveckla dina kunskaper om ljud, örats olika delar och din hörsel.
Grundskola 4 Biologi Fysik
Nu ska vi lära oss om ljud, hörsel och örat.

Innehåll

Syfte:

Ur kursplanen:

Fysik

Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om fysikaliska företeelser och sammanhang utifrån egna upplevelser och aktuella händelser.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med fysikens begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur de formas i samspel med erfarenheter från undersökningar av omvärlden.

 

Biologi

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser.

Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med biologins begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa utvecklas i samspel med erfarenheter från undersökningar av naturen och människan.

 

Förmågor vi tränar:

 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik,
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

 

 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa.
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi,
 • använda biologis begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Centralt innehåll, år 4-6:

Fysik

Fysiken och vardagslivet

 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.

Fysiken och världsbilden

 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Fysikens metoder och arbetssätt

 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.

 

Biologi

 Kropp och hälsa

 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.

Biologin och världsbilden

 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.

Biologins metoder och arbetssätt

 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.

Mål

Mål med arbetsområdet:

 • träna på att delta i samtal, diskussioner och resonemang kring ljud och hörsel
 • träna på att förstå, använda och förklara aktuella ord och begrepp
 • genomföra enkla försök om ljud och hörseln utifrån givna planeringar
 • träna på att dokumentera undersökningar med hjälp av enkla laborationsrapporter, där hypotes, resultat och slutsats ska finnas med.
 • förklara och beskriva baskunskaperna om ljud, örats delar och hörseln på ett enkelt sätt med hjälp av aktuella ord och begrepp

 

Arbetssätt

I det här arbestområdet kommer vi arbeta tematiskt med ämnena biologi (hörseln + örats olika delar) och fysik (ljud).

Vi kommer att:

 • se olika faktafilmer om bl a örats delar, hur det går till när vi hör och vad ljud är för. Efter filmen kommer vi gemensamt samtala och resonerar om det vi sett. 
 • uppmuntra eleverna att delge sina egna erfarenheter och att ställa frågor, samt reflektera tillsammans om t ex hörselskador och hur man kan förebygga dessa, hur ljud skapas och breder ut sig...
 • läsa faktatexter om ljud och hörsel, samt sök svar på läsförståelsefrågor kopplade till texten.
 • med hjälp av bl a en modell av örat kommer vi träna tillsammans i olika grupperingar , för att lära oss att beskriva hur det går till när vi hör och hur de olika delarna i örat fungerar.
 • genomföra enkla undersökningar, utifrån givna instruktioner, om t ex vår hörsel och hur ljud uppstår.
 • under arbetets gång repeterar faktakunskaper och begrepp, genom att uppmuntra barnen att
  förklara och beskriva.

 

 Aktuella ord och begrepp:

ljud, ljudkälla, vibrera, luft och luftmolekyler, ljudvågor, svängningar, förtätningar, förtunningar, buller, dämpa, förstärka, decibel, frekvens, eko, hörselskador, örats uppbyggnad, funktion och de olika delarna. 

 

 

Bedömning

Jag kommer bedöma hur du använder din förmåga att:

 • delta i samtal, diskussioner och resonemang kring ljud och hörsel
 • förstå, använda och förklara aktuella ord och begrepp
 • genomföra enkla försök om ljud och hörseln utifrån givna planeringar
 • dokumentera undersökningar med hjälp av enkla laborationsrapporter
 • förklara och beskriva baskunskaperna om ljud, örats delar och hörseln av aktuella ord begrepp

 

Matriser

Fy Bi
örat och hörseln

1
2
3
örat
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.

Fy Bi
ljud

1
2
3
Undersökningar
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Jämföra resultat
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
Resonemang
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: