Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lillstugan: Jämställdhetsplanering Respekt VT-19

Skapad 2019-04-29 09:43 i Förskolan Marieberg Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Innehåll

Avdelningens mål:

Lyssnad på och lyssnad till.
Normer och värden.
respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, samt växter, djur och natur.

Aktivitet:

Bemötande och förhållningssätt, stöttar och vägleder barnen i olika situationer. 
Respektera varandras nej eller stopp. 
Vara rädd om varandra, miljön och naturen. 
Läsa böcker och samtala om dem. Böcker från biblioteket och polyglutt. 

När? Var? Hur? Varför?

Vistas mycket utomhus och i naturen. Ta in material från skogen som barnen kan utforska vidare och samtala kring. Uppmärksamma små detaljer i naturen, exempelvis småkryp. 
Inomhus- vara rädd om vår inomhusmiljön och allt material. 
I situationer där barnen hamnar i eventuella konflikter, stöttar vi och vägleder barnen till en lösning. Vi är närvarande och lyhörda. 

Resultat - hur blev det?

Barnen är mån om varandra, sätter namn på känslor och visar empati när exempelvis någon är ledsen eller arg. Att våga säga ifrån och visa att man inte vill är ett arbete som kommer fortgå. Barnen upptäcker mycket utomhus, både djur och växter. Vi tar tillfälle i akt att samtala och studera växter, djur och naturens skiftningar. Vi som vuxna är delaktiga i barnens undersökande och är förebilder för hur växter och djur ska behandlas och respekteras. 

Vi har läst böcker/polyglutt om känslor. 

Vi är förebilder gentemot barnen och respekterar varandra och barnen. 

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

Våga säga nej/stopp är något vi kommer fortsätta arbeta med och även att lyssna/respektera varandras nej/stopp. Barnen har varit/är väldigt nyfikna på naturen, har börjat upptäcka sina kompisar och samspelar med varandra. I det skedet kommer barnen utveckla och lära sig mer om respekt gentemot varandra och lära sig hantera/lösa konflikter.

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: