Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema klassiker Oasen - Bokuppgift och författarporträtt

Skapad 2019-04-29 09:59 i Almåsskolan Mölndals Stad
Bok- och författaruppgift
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vi kommer under det kommande temat arbeta med tema klassiker. Ni kommer få föreläsningar om vad en klassiker är och några författarporträtt. Du ska nu få arbeta med att läsa en bok och skriva författarporträtt. Vi önskar att du väljer en författare som levde på 1900-talets början eller mitt.

Innehåll

Hej!

Under de kommande veckorna ska du få arbeta med att skriva ett författarporträtt utifrån de författarna som levde och verkade under 1900-talet, de så kallade nittiotalisterna. Många av våra svenska giganter var verksamma under den perioden. Ni kommer få lyssna på föreläsningar om några av dem samt vad epoken handlar om.

När du har valt ut en bok och författare så ska du svara på följande frågor:

Författaren:

1. Författarens bakgrund.

2. Författarens liv, uppväxt, miljöer, förhållanden mm.

3. Yrkesliv

4. Genrer, ge exempel.

5. Vilka miljöer skriver han/hon om. Visa gärna med egna exempel. Glöm ej att citera!

6. Vilka personer skildras oftast i verken? Visa gärna med egna exempel. Glöm ej att citera!

7. Varför skriver författaren som han/hon gör?

Boken:

1. Berätta vad boken handlade om. Var den bra/dålig - motivera.

2. Läs upp ett stycke ur boken som du tycker var bra.

 

Redovisning

1. Du ska redovisa genom att göra en Keynote eller Power Point. Försök att använda stödord och arbeta med talarkort. 

2. Träna inför redovisningen så att du kan tala så fritt som möjligt.

3. Fakta om författaren och boken.

 

Lycka till!//Lars och Malin

Matriser

Sv
Tema klassiker Oasen - Bokuppgift och författarporträtt

Insats krävs
E
C
A
Aspekt 1
Läsa med flyt
Insats krävs
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosa med flyt, genom att på ett huvudsak fungerade sätt, välja att använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosa med ett gott flyt, genom att på ett ändamålsenligt sätt, välja att använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosa med ett mycket gott flyt, genom att på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja att använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Aspekt 2
Läsförståelse
Insats krävs
krävs Genom att med göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande förståelse.
Genom att med göra utvecklande sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att med göra välutvecklande sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Aspekt 3
Verket och upphovsmannen
Insats krävs
Eleven kan också föra enklare resonemang om verket med koppling till dess upphovsman.
Eleven kan också föra utvecklande resonemang om verket med koppling till dess upphovsman.
Eleven kan också föra välutvecklande och nyanserande resonemang om verket med koppling till dess upphovsman.
Aspekt 4
Historiskt och kulturella sammanhang
Insats krävs
Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Aspekt 5
Sammanställningar
Insats krävs
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Sammanställningarna innehåller utvecklande beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Aspekt 6
Kombinera text, estetiska uttryck & medier
Insats krävs
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Aspekt 7
Muntliga redogörelser
Insats krävs
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och med relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och med relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: