Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2019-04-29 10:54 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Naturkunskap
Vi människor liknar på många sätt andra djur men använder naturen på vårt eget sätt. Vi gör om ekosystemen så att det ska passa oss när vi odlar, bygger städer och vägar. Hur mår naturen av det och andra människor i världen?

Innehåll

Planering

 

v 18 Måndag: Respons Kropp, Hälsa och Livsstil/Filmen Home 
     Torsdag: Ekologiskt fotavtryck/Läxan klimatsmart
V 19 Måndag: Uppgift- Den hållbara Ön 
     Torsdag: Försurning och Övergödning/ Den hållbara ön
v 20 Måndag: Laboration halvklass/Den hållbara Ön
     Torsdag: Den hållbara ön
v 21 Måndag: Presentation Den hållbara ön Halvklass 
     Torsdag: Skrivning Den hållbara Ön
v 22 Måndag: Uppföljning Laboration 
     Torsdag: Kristihimmelsfärdsdag
v 23 Måndag: Respons Hållbar utveckling/Avslut/Betygsutdelning
     Torsdag: Nationaldag
v 24 Måndag: Restlektion 
     Torsdag: Skolavslutning

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Studiematerial

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft.
  Nak  -
 • Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet.
  Nak  -
 • Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar, simuleringar och experiment samt etiska förhållningssätt kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet.
  Nak  -
 • Naturvetenskapligt förhållningssätt, hur man ställer frågor som går att undersöka naturvetenskapligt och hur man går till väga för att ställa företeelser i omvärlden under prövning.
  Nak  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utförligt och nyanserat diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa utforskande frågor samt för att ge komplexa förklaringar och argument. Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger välgrundade och nyanserade argument för dessa.
  Nak  A
 • Eleven kan utförligt diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa utforskande frågor samt för att ge förklaringar och argument. Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger välgrundade argument för dessa.
  Nak  C
 • Eleven kan översiktligt diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa enkla frågor samt för att ge enkla förklaringar och argument. Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger enkla argument för dessa.
  Nak  E
 • Eleven kan ge några utförliga exempel på hur naturvetenskap kan kopplas till hållbar utveckling. Utifrån exemplen drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser och föreslår några handlingsalternativ samt ger välgrundade och nyanserade argument för dessa.
  Nak  A
 • Eleven kan ge några utförliga exempel på hur naturvetenskap kan kopplas till hållbar utveckling. Utifrån exemplen drar eleven välgrundade slutsatser och föreslår några handlingsalternativ samt ger välgrundade argument för dessa.
  Nak  C
 • Eleven kan ge några utförliga exempel på hur naturvetenskap kan kopplas till hållbar utveckling. Utifrån exemplen drar eleven enkla slutsatser och föreslår några handlingsalternativ samt ger enkla argument för dessa.
  Nak  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: