Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendom åk 8

Skapad 2019-04-29 11:13 i Gärdesskolan Stockholm Grundskolor
Kristendomens tre stora inriktningar
Grundskola 7 Religionskunskap
Centrala tankegångar samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism samt ortodoxi

Innehåll

 Vad:

Under arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att:

analysera kristendomen, dess olika tolkningar och bruk samt jämföra dessa,

analysera hur kristendomen påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller och

söka information och värdera källornas relevans och trovärdighet

 

Mål:

Du känna till kristendomens ursprung och centrala tankegångar dvs vad som är gemensamt för alla kristna kyrkor,

kunna förklara viktiga begrepp som t ex sakrament, frälsning, och reformation

känna till utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi, samt kunna jämföra dessa

kunna ta ställning och diskutera olika etiska frågor,

känna till hur kristendomen i Sverige utvecklats från enhetskyrka till religiös mångfald,

 

Arbetssätt

1.      Genomgångar av

·         kristendomens historia i stora drag fram till idag.

·         Film och diskussion kring likheter och skillnader mellan de stora inriktningarna

·         Film om kristendomens utveckling i Sverige och dess betydelse idag

 

2.      Grupparbete – Jesus liv och kristendomens inriktningar

3.      Rollspel om kristendomens historia i Sverige

4.      Diskussioner om olika trosuppfattningar och livsåskådningar

 

När:

V. 15-22

 

Material:

Lärobok Horisont 8 sid 171-173, 186-191, 207-219, 223-237, 244-246, 257-263

Lektionsanteckningar, lösblad, filmer, övningar

 

Bedömning

Du visar vad du har lärt dig genom:

Redovisning

·         Grupparbete och inlämning

·         Muntliga diskussioner

·         Läxförhör

·         En gruppredovisning om Sveriges kristnande om vi hinner

                 

Matriser

Re
Matris Religion 7-9

Rubrik 1

Har ej ingått
E
C
A
Grundläggande kunskaper
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna
Centrala tankegångar
Eleven visar sin kunskap genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna
Eleven visar sin kunskap genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna
Eleven visar sin kunskap genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tanke- gångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Likheter-skillnader
Eleven för enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Eleven för utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar
Eleven för välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs- åskådningar
Religion-samhälle
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religio- ner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Källor
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livså- skådningar och använder då olika typer av källor på ett väl funge- rande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: