Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mark och jord

Skapad 2019-04-29 12:22 i Jakobsgårdskolan Borlänge
Grundskola 6 – 9
Jord har olika sammansättningar och har olika utseenden och innehåller olika mycket näringsämnen. Under arbetets gång kommer du bland annat få läsa om vilken betydelse markens och jordens sammansättning har för levande organismer och vad det är som påverkar marken och jorden.

Innehåll

Pedagogisk planering

KURSPLANEN

Syfte och förmågor

Ge alla elever förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

• använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta

    ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle.

• genomföra systematiska undersökningar i kemi.

• använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara

    kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

 

Centralt innehåll

Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och

spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.

Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och

människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.

Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.

Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för

en hållbar utveckling.

Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.

Aktuella forskningsområden inom kemi, till exempel materialutveckling och nanoteknik.

Systematiska undersökningar.

Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och

utvärdering.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och

samhällsdiskussioner med koppling till kemi.

 

Kunskapsmål

HÄR FÅR DU LÄRA DIG

•  vad mark och jord består av

• vilken betydelse markens och jordens sammansättning har för levande organismer

• i ord och bild beskriva hur atomer återanvänds i olika kretslopp i mark, luft och

    vatten

• om vikten av en god vattenbalans för olika spridningsprocesser i mark

• hur hushållning med naturresurser förbättrar förutsättningarna för en hållbar

  utveckling

• samtala om och diskutera den globala matbristen

• resonera kring ekologiskt jordbruk

Hur vi lär oss

Genom att läsa och diskutera i läroboken kemi spektrum.

Se på filmer från UR, SLI och SVTplay. 

Genom att delta på genomgångar och diskussioner.

Genom att genomföra laborationer. 

Genom att titta på power points. 

 

Tid och examination

Vi kommer att börja arbeta med detta område vecka 19 och avsluta området den 24/5. Ni kommer att få vara delaktiga i hur vi examinerar, genom ett skriftligt förhör eller genom muntliga diskussioner i grupp eller enskilt. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: