Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsplan Lillberget avd 2, 2018-2019

Skapad 2019-04-29 12:35 i Lillbergets förskola Söderhamn
Förskola
Arbetsplan för höst- och vårtermin 18-19, Lillberget avd 2.

Innehåll

 

2.1 NORMER OCH VÄRDEN

 

Mål för likabehandlingsarbetet

 

 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

 

 

 

• öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,

 

• förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

 

• sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

 

• förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och

 

• respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

 

 

 

 • Se även riktlinjer för förskollärare och arbetslag.

   

 

Prioriterade mål för förskolan:

 

 • Barnen ska utveckla sin förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.

 • Barnen ska utveckla sin förmåga att få andra samt sig själv att känna sig omtyckta och respekterad för den person man är

 

 

 

Hur ska det se ut i verksamheten när vi nått målet/målen?

 

 • Att barnen ska känna sig trygga att visa känslor och uttrycka sina åsikter efter ålder och mognad

 • Att de större barnen hjälper de mindre i vardagliga situationer

 • Att barnen får större förståelse för varandras och andras olika situationer

   

 

Arbetsprocess:

 

Hur skall vi gå tillväga för att nå målet/målen?

 

 • Vi bemöter barnen via ögonkontakt och de benämns vid namn när vi möts

 • Vi lyssnar på varandra (barn-vuxen, barn-barn och vuxen-vuxen)

 • Vi pratar och respekterar varandras känslor (och alla känslor ska respekteras)

 • Vi ger positiv feedback

 • Diskutera likheter/olikheter med barnen

 

 

 

Ansvarig/Ansvariga:

 

Hela arbetslaget

 

 

 

 

 

 

 

2.2 UTVECKLING OCH LÄRANDE

 

 

 

Mål – identitet och kroppsuppfattning

 

 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

 

 

 

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

 

 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

   

 

  • Se även riktlinjer för förskollärare och arbetslag.

 

Prioriterade mål för förskolan:

 

 

 

Alla barn ska ges rika möjligheter till att utveckla sin

 

 • Motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning

 

Hur ska det se ut i verksamheten när vi nått målet/målen?

 

 • Att barnen blir mer självständiga och tar ansvar för sig själva och sin närmiljö (material)

 • Att barnen får en inblick i hur kroppen kan se ut i likheter samt olikheter

 

 

 

Arbetsprocess:

 

Hur skall vi gå tillväga för att nå målet/målen?

 

 • Vi uppmanar barnen att klara saker själva, hjälpa varandra samt ta eget ansvar t.ex. vid på- och avklädning och städning

 • Vid lovdagar för skolan vill vi nyttja idrottssalen i Norrtullsskolan

 • Gå till skogen/aktivitetsparken och träna motoriken

 • Introducera kroppens likheter/olikheter och därefter spinna vidare på barnens intresse i ämnet

 • Barnen har ett stort intresse att bygga hinderbanor tillsammans så det kommer vi fortsätta med

 • Vi använder oss av digitala verktyg

 

Ansvarig/ansvariga:

 

Hela arbetslaget

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: