Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering v.18

Skapad 2019-04-29 12:51 i Åselby förskola Borlänge
Förskola
Planering för verksamhet och aktiviteter v 18

Innehåll

Nuläge:
Mån-planering

Tis-skogen, vi fortsätter leta vårtecken. N flyttar sina saker till Lingonet. 

Ons-Röd dag

Tors-Lekgrupper, N börjar på Lingonet, vår student kommer

Fre-Studenten gör sina observationer

Syfte

:
Med lekgrupperna blir barnen stärkta i samspelet med andra barn, får känna sig delaktiga i gruppen och utveckla sitt språk.
I skogen får barnen mötas i en neutral miljö samtidigt som vi stärker motoriken, kreativiteten, fantasin och samspelet mellan barnen. Vi är tillsammans utan klara roller och alla är delaktiga. 

 

Genomförande

Måndag: Planering-Blåbäret

Tisdag: Planering-Lingone

Onsdag:Skogen

Torsdag: Lekgrupp-Ida

Arbetet med barnens projekt om Pink Fluffy Unicorns fortsätter under veckan när tid finns; t.ex. när några har lekgrupp och efter lunch.

De som har lekgrupp reflekterar och utvärderar efter tillfället.

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: