Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ett hem i världen

Skapad 2019-04-29 12:53 i Hällby förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Från det enkla till det komplexa. Hållbarhet med fokus på social hållbarhet och kretslopp/återvinning

Innehåll

 
 Projektspår : ett hem i världen
 
Fokusområde : Från det enkla till det komplexa.
Hållbarhet med fokus på social hållbarhet och kretslopp/återvinning
Bakgrund (varför):
Utifrån barnets intresse:
vi pedagoger har uppmärksammat att några barn på gröna dalen i ateljén börjat skapa hus av de kartonger som vi ställt in där. de målar , dekorerar, lägger till olika funktioner osv. vi hör att det förs en del samtal kring vad husen behöver och vilka som ska bo där. De olika husen får olika karaktärer ex ett blir ett slott, ett annat blir ett spökhus, en större kartong blir en affär som barnen kan krypa in i (i affären finns pysselmaterial och semlor till försäljning) Ett parallellt pågående projekt är att en del barn tillsammans med en pedagog syr katter av tyg som stoppas och blir mjuka med pappersspill. Dessa katter får också hus med säng, fönster och annat som barnen tror att en kattfamilj kan behöva för att må bra.
Detta arbete i ateljén väcker frågor att forska vidare i :
vad är ett hem? hur kan ett hem se ut? har alla ett hem?
barnen visar också intresse för miljö och natur samt för återvinning. De engagerar sig i sin miljö, både på förskolan och i den närliggande miljön. Barnen reagerar över om något är nedskräpat, förstört eller inte tas omhand på ett bra sätt. detta ser vi är ett ypperligt tillfälle att uppmärksamma barnen på att det vi hade tänkt slänga kan bli något nytt (ex kartongen blir hus, pappersrullar blir figurer, mindre pappersbitar blir dekoration etc. ) Flera av barnen har sedan tidigare faktakunskaper kring globala frågor; riktat både mot djur, natur, miljö och mänskliga rättigheter. sedan flera år tillbaka så arbetar vi på hela Hällby förskola med barnens PDK (barnens plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling)) kontinuerligt under året
 
Syftet (Varför): Genom att fokusera och följa upp deras intressen kan vi koppla det till att undersöka det enkla till det komplexa. Att de, genom att utforska och forska på sina teser och idéer få en begynnande/ökad förståelse för sambandet mellan människan och naturen, människor och människor emellan. vi vill främja en positiv inställning och känsla för vad de som en liten människa i världen faktiskt kan påverka i det större globala sammanhanget
Målkriterier: 
(Lpfö 98)
Arbetssätt (Hur):
genom att:
Ge barnen utrymme och möjligheter att reflektera och samtala kring vad de är nyfikna/ funderar på.
Ge möjlighet till att söka fakta på olika sätt ex- litteratur, filmklipp, söka fakta via lärplatta och datorn.
Få tillgång till tekniska hjälpmedel
Vi som pedagoger är närvarande, intresserade och medforskande.
Dokumentera deras tankar på olika sätt ex. skriva ner, fotografera och filma.
Fånga upp barnens idéer, införlivar det i verksamheten vilket leder till fortsatt planering och utveckling av projektet. 
 
Vad ska vi undersöka tillsammans med barnen i projektet:
vi ska tillsammans undersöka och forska vidare i hur ett hem kan se ut för oss enskilda individer, i sverige och även ute i världen. Vi utgår från de globala målen https://www.globalamalen.se/ och https://rafiki.se/
 
Frågor som pedagogerna ska undersöka i projektet:
 • vad vet barnen, vad har de för erfarenheter av hur ett hem kan se ut (nuläge)?
 • hur kan vi belysa och göra barnen medvetna om olikheter och likheter i vad ett hem kan vara ?
 • Vad är det som fascinerar barnen?
 • Hur gör barnen för att söka svar på det de funderar över?
Vilket material behöver vi?
dator och andra digitala medier som gör det möjligt för barnen att undersöka och ta reda på fakta som stöder projektet
skapande material som ex lådor, toarullar, färg, lim etc
 
Hur dokumenterar vi projektet?
 • Genom att filma, fotografera, skriva ned, observera löpande. Låta barnen dokumentera på valfritt sätt.
 • skapande form
 • lärloggar enskilt och i grup
 • följa upp barnens frågor och funderingar kring de hus de har byggt
ex på Diskussionsfrågor
 • Vad behövs i ett hem?
 • Finns det toalett i alla hem?
 • Hur sover man i de olika hemmen?
 • Har alla ett eget rum?
 • Har alla ett hem?
 • Hur kan en familj se ut?
 • Är det olika om man bor på landsbygden eller i staden, olika i en stad, olika i olika länder? Osv.
vi tittar på och diskuterar bilder som belyser hur ett hem kan se ut. ex lägenhet, skyskrapa, koja, villa, parhus, igloo, hydda, lerhus, husbil, husbåt, husvagn, grotta osv
 
vi pratar om de globala målen och vad det står för
 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: