Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

sammanfattande matris för vård och omsorgsarbete 2

Skapad 2019-04-29 13:09 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Vård och omsorg
Här kan du lära om kursens mål och centrala innehåll. Här ligger en sammanfattande matris som jag kommer

Matriser

Vår
sammanfattande matris för vård och omsorgsarbete 2

E
D
C
B
A
1
Omvårdnads- och omsorgsprocessen samt teorier inom vård och omsorg
Eleven redogör översiktligt för teorier inom vård och omsorg.
Eleven redogör utförligt för teorier inom vård och omsorg.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för teorier inom vård och omsorg.
2
Kunskaper om vård och omsorg i livets slutskede och omhändertagande efter döden.
Dessutom beskriver eleven översiktligt vård och omsorg i livets slutskede.
Dessutom beskriver eleven utförligt vård och omsorg i livets slutskede
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat vård och omsorg i livets slutskede
3
Förmåga att planera och utföra vård- och omsorgsuppgifter.
Eleven planerar och utför i samråd med handledare vård- och omsorgsuppgifter på ett etiskt, estetiskt, hygieniskt, ergonomiskt, hälsofrämjande, rehabiliterande, habiliterande och pedagogiskt sätt samt med hänsyn till patientens eller brukarens självbestämmande och integritet.
Eleven planerar och utför efter samråd med handledare vård- och omsorgsuppgifter på ett etiskt, estetiskt, hygieniskt, ergonomiskt, hälsofrämjande, rehabiliterande, habiliterande och pedagogiskt sätt samt med hänsyn till patientens eller brukarens självbestämmande och integritet.
Eleven planerar och utför efter samråd med handledare vård- och omsorgsuppgifter på ett etiskt, estetiskt, hygieniskt, ergonomiskt, hälsofrämjande, rehabiliterande, habiliterande och pedagogiskt sätt samt med hänsyn till patientens eller brukarens självbestämmande och integritet.Vid behov anpassar eleven utförandet i samråd med handledare.
4
Hur sjukvårdsuppgifter uppgifter ska delegeras.
Eleven ger också exempel på hälso- och sjukvårdsuppgifter som kräver delegering.
Eleven ger också exempel på hälso- och sjukvårdsuppgifter som kräver delegering samt beskriver hur delegeringen ska göras.
Eleven ger också exempel på hälso- och sjukvårdsuppgifter som kräver delegering samt beskriver hur delegeringen ska göras och hur uppgifterna ska utföras.
5
Utvärdera egen insats
Dessutom utvärderar eleven med enkla omdömen den egna arbetsinsatsen
Dessutom utvärderar eleven med enkla omdömen den egna arbetsinsatsen
Dessutom utvärderar eleven med nyanserade omdömen den egna arbetsinsatsen
6
Rapportering och dokumentation.
Eleven dokumenterar och rapporterar i samråd med handledare utförda uppgifter.
Eleven dokumenterar och rapporterar efter samråd med handledare utförda uppgifter.
Eleven dokumenterar och rapporterar efter samråd med handledare utförda uppgifter.
7
Förmåga att använda teknisk utrustning och tekniska hjälpmedel samt använda informationsteknik för information, kommunikation och dokumentation.
I arbetet hanterar eleven i samråd med handledare apparater och tekniska hjälpmedel samt använder, i samråd med handledare och på ett patientsäkert sätt, informationsteknik för information, kommunikation och dokumentation.
I arbetet hanterar eleven efter samråd med handledare apparater och tekniska hjälpmedel samt använder, efter samråd med handledare och på ett patientsäkert sätt, informationsteknik för information, kommunikation och dokumentation.
I arbetet hanterar eleven efter samråd med handledare apparater och tekniska hjälpmedel samt använder, efter samråd med handledare och på ett patientsäkert sätt, informationsteknik för information, kommunikation och dokumentation.
8
Förmåga att kommunicera och samarbeta med andra
Eleven anpassar med viss säkerhet sin kommunikation till mottagaren och samarbetar med andra.
Eleven anpassar med viss säkerhet sin kommunikation till mottagaren och samarbetar med andra.
Eleven anpassar med säkerhet sin kommunikation till mottagaren och samarbetar med andra.
9
Att arbeta på ett sätt som utgår från den enskilda människans önskemål och krav på stöd och hjälp i relation till biståndsbedömning eller vårdplanering.
Dessutom uppmärksammar eleven i samråd med handledare den enskilda människans önskemål och krav på stöd och hjälp och relaterar det till biståndsbedömning eller vårdplanering.
Dessutom uppmärksammar eleven efter samråd med handledare den enskilda människans önskemål och krav på stöd och hjälp och relaterar det till biståndsbedömning eller vårdplanering.
Dessutom uppmärksammar eleven efter samråd med handledare den enskilda människans önskemål och krav på stöd och hjälp samt relaterar det till biståndsbedömning eller vårdplanering.
10
Kunskaper om arbetsmiljö samt om lagar och andra bestämmelser om arbetsmiljö.
Eleven ger några exempel på faktorer som påverkar arbetsmiljön samt följer i samråd med handledare relevanta lagar och andra bestämmelser om arbetsmiljö.
Eleven ger några exempel på faktorer som påverkar arbetsmiljön samt följer efter samråd med handledare relevanta lagar och andra bestämmelser om arbetsmiljö.
Eleven ger flera exempel på faktorer som påverkar arbetsmiljön samt följer efter samråd med handledare relevanta lagar och andra bestämmelser om arbetsmiljö.
11
Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom vård- och omsorgsområdet
Eleven redogör också översiktligt för relevanta lagar och andra bestämmelser inom vård- och omsorgsområdet.
Eleven redogör också utförligt för relevanta lagar och andra bestämmelser inom vård- och omsorgsområdet.
Eleven redogör också utförligt och nyanserat för relevanta lagar och andra bestämmelser inom vård- och omsorgsområdet.
Ny aspekt
kunskap om hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens organisation och ansvarsområden.
Dessutom beskriver eleven översiktligt hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens organisation.
Dessutom beskriver eleven utförligt hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens organisation.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens organisation.
Ny aspekt
Förmåga att utvärdera den egna arbetsinsatsen
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: