Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mänskliga rättigheter

Skapad 2019-04-29 13:21 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Under denna kurs kommer vi jobba med FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Vi kommer prata om hur mänskliga rättigheterna har växt fram från 1789 till nutid samt prata om hur de mänskliga rättigheterna påverkar oss i vardagen.

Innehåll

Tidsplan:

v18-22

Innehåll:

Genomgång om historia kring mänskliga rättigheter samt dess 30 olika artiklar.

Uppgifter:

Söka information om ett brott mot mänskliga rättigheter, sammanställa, reflektera, resonera och källkritik (se uppgiftsblad)

Bedömning:

Inlämningsuppgift (sista inlämningsdatum 24 maj)

Material:

Häfte som sammanfattar FN:s mänskliga rättigheter i förenklad form (delas ut under lektion v18)

Uppgiftsblad (finns även bifogad i detta dokument som uppgift)

Uppgifter

  • Söka information om brott mot mänskliga rättigheter

Matriser

Sh
Samhällskunskap, matris till mänskliga rättigheter

E
C
A
Värdera & uttrycka ståndpunkter
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Mänskliga rättigheter
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Information & källor
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: