👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Food

Skapad 2019-04-29 13:36 i Furulundsskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9

Innehåll

Food

 

Syfte/mål

·       förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter

·       formulera sig i tal

·       använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd

 

Detta arbetsområde syftar till att utveckla läs- och hörförståelsen samt utöka ordförrådet. Det ska också utveckla den muntliga förmågan; att berätta och beskriva på engelska.

 

Konkretisering av kunskapskraven:

·       Kunna förstå talad engelska

·       Kunna läsa olika slags texter på engelska

·       Muntligt kunna formulera dig begripligt och sammanhängande

·       Kunna använda strategier för att lösa språkliga problem

 

Genomförande

När vi arbetar med arbetsområdet "food" kommer du att få lära dig ord för olika sorters mat, saker i köket och ord man använder när man lagar mat eller bakar. Vi kommer också att läsa texter och recept på engelska. För att utveckla din förmåga att förstå talad engelska kommer vi att ha några hörförståelseövningar. Vi kommer också att se på något matlagningsprogram. Arbetsområdet kommer att avslutas med att du ska göra din egen "cooking show". Här ska du laga eller baka något och samtidigt beskriva på engelska vad du gör. Detta redovisas med en film som du lämnar/skickar in till mig senast den _____________________. Själva uppgiften får du på ett annat papper.

Under arbetets gång kommer vi också att arbeta med verbet "be"..

 

 

Bedömning

Ditt sätt att beskriva och förklara i din "cooking show" kommer att bedömas. Se också matris i Unikum – Cooking show muntlig presentation i engelska åk 7.

Uppgifter

  • Cooking show