Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Rörelse till musik

Skapad 2019-04-29 13:40 i Oscarsgymnasiet Oskarshamn
Gymnasieskola Idrott och hälsa
Skapa egna dansblock och lär dig tre olika pardanser. Temat pågår mellan vecka 9-15.

Innehåll

I det här temat är utmaningen att kunna utföra rörelser i takt till musik.

Ni kommer att få skapa egna "block" i mindre grupper samt lära er tre olika pardanser; bugg, foxtrot och vals.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Förmåga att planera och genomföra fysiska aktiviteter som befäster och vidareutvecklar kroppslig förmåga och hälsa.
  Idr
 • Kunskaper om kulturella och sociala aspekter på fysiska aktiviteter och naturupplevelser.
  Idr
 • Förmåga att etiskt ta ställning i frågor om könsmönster, jämställdhet och identitet i relation till idrotts- och motionsutövande.
  Idr
 • Centralt innehåll
 • Den fysiska aktivitetens och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa.
  Idr  -
 • Motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig förmåga.
  Idr  -
 • Träningsmetoder och deras effekter, till exempel konditions- och koordinationsträning.
  Idr  -
 • Rörelse till musik samt dans.
  Idr  -

Matriser

Idr
Tema Rörelse till musik

Insats krävs
E
C
A
Rörelsekvalitet
Insats krävs
Genomföra med goda rörelsekvaliteter olika danser samt skapa ett block till musik
Tillämpa och visa med säkerhet olika danser och rörelse till musik, samt skapa och genomföra ett rörelseprogram med fyra block till musik
Visar en bredd av komplexa rörelser i form av dans och rörelse till musik. Rörelseprogrammet kännetecknas av att du tar ut dina rörelser samt hittar ettan i musiken
Reflektion
Insats krävs
Diskutera och reflektera över dans och rörelse till musik översiktligt.
Diskutera och reflektera över dans och rörelse till musik utförligt.
Diskutera och reflektera över dans och rörelse till musik utförligt och nyanserat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: