👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Fritid i slöjden", år 6

Skapad 2019-04-29 13:50 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Konstruktionsuppgift som är relaterat till ett fritidsintresse. Uppgiftens tanke är att planera för någon form av konstruktion som eleven kan använda i sitt fritidsintresse, tex. upphängning av skateboards, innebandyklubbor, träns m.m. "Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer utifrån användningsområdet, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat".
Grundskola 6 Slöjd
Här ska du visa och använda (repetera) kunskaper/tekniker som du har lärt dig tidigare. Du ska välja ett arbete som även kan utmanar dig till att använda nya moment och tekniker. Arbetsuppgiften erbjuder dig fria val men med ett krav: du ska kunna använda ditt slöjdarbete i samband med ett fritidsintresse.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

Repeterar tidigare inlärda tekniker samt verktygskunskaper. Arbetsuppgiften erbjuder fria val, där de väljer en produkt som utmanar dem att lära sig nya moment och tekniker. Enda kravet är att produkten skall kunna användas i samband med ett fritidsintresse. Arbetet måste därför planeras utifrån funktion, hur föremålet ska användas.

Mål

Målet är att alla ska kunna: - planera ett arbete från idé till färdigt arbete - arbeta efter enkla arbetsbeskrivningar, muntliga och /eller skriftliga och färdigställa sitt arbete - kunna välja lämpliga redskap till arbetet och använda dessa på ett rätt och säkert sätt - ta ansvar för sitt arbete - vädera och skriva en utvärdering på sitt arbete

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

 • Din förmåga att planera ett arbete utifrån dess funktion.
 • Din förmåga att välja rätt material.
 • Din förmåga att hantera för årskursen lämpliga verktyg på ett korrekt och säkert sätt
 • Din förmåga att följa enkla beskrivningar.
 • Din förmåga att värdera och utvärdera ditt arbete.

Undervisning och arbetsformer

Genomgångar i grupp och enskilt om hur man genomför de olika delarna i arbetsprocessen tex: - Planeringsgenomgångar - Verktygsgenomgångar - Diskussioner

Eleverna arbetar både enskilt och i grupp.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • planera, genomföra, värdera och ta ansvar för arbetet
 • att välja lämpliga redskap till arbetet och använder dessa på ett rätt och säkert sätt
 • följa arbetsbeskrivningar och muntliga instruktioner.

Vad ska bedömas?

Hur du under arbetets gång:

 • planerar, genomför, värderar och tar ansvar för arbetet, utifrån arbetsområdets förutsättningar.
 • väljer lämpliga redskap till arbetet och använder dessa på ett ändamålsenligt och säkert sätt
 • följer arbetsbeskrivningar och muntliga instruktioner

Hur ska det bedömas?

Jag kommer att titta på hur du arbetar och ge respons kontinuerligt under lektionerna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6