Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Miljö och Hållbar utveckling Knappekullaskolans grundsärskola/ ämnen 2019

Skapad 2019-04-29 14:55 i Knappekullaskolan Lerum
Grundsärskola 1 – 5 Matematik Naturorienterande ämnen Samhällsorienterande ämnen Teknik Svenska
Vi arbetar extra med miljöfrågor och hållbar utveckling. Hur kan vi tillsammans bidra till en bättre miljö?

Innehåll

Konkreta mål

Du kan förklara grundläggande begrepp ( panta, återvinna, spara energi, återbruk, teknik, konsumtion, hållbar utveckling)

Du kan lösa enkla matematiska problem.

Du kan säga vilket material några vardagliga föremål är gjorda av.

Du kan förklara varför man pantar.

Du kan källsortera vardagssopor.

Du känner till några av miljömärkningarna. 

Du kan redogöra för något sätt att spara energi.

Du kan ge exempel på att värna om vår miljö.

Du kommer att visa att du kan genom att:

Delta i samtal.

Källsortera sopor.

Nämna några olika material.

Nämna någon miljömärkning.

Berätta hur du kan spara energi.

Ge exempel på hur vi kan ta hand om vår miljö.

 

Arbetssätt

Skräpplockning

Se filmer

Samtala

Skapa gemensamma texter.

Återvinning göra något nytt av något gammalt

Källsortering.

Undervisning om olika sätt att hushålla med energi i hemmet.

Diskussion om miljöfrågor utifrån elevens vardag ( trafik, energi, matvanor)

Titta på miljömärkning av produkter och deras betydelse.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • lösa matematiska problem,
  Ma
 • jämföra och reflektera över sambanden mellan livsstil, miljö och hälsa,
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, regioner och levnadsvillkor,
  SO
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, och
  Sv
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Strategier for matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Materials egenskaper och hur de kan sorteras och delas in efter till exempel hårdhet, struktur, färg och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Källsortering och återvinning av vardagliga föremål. Kompostering av organiskt material.
  NO  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterade ämnena, till exempel, för att till exempel samtala om människa, djur och natur.
  NO  1-3
 • Konsekvenser av egna och andras handlingar och ställningstaganden.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel källsortering.
  SO  1-3
 • Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
  Sv  1-3
 • Redskap och teknisk utrustning i närmiljön. Hur de används på ett ändamålsenligt och säkert sätt.
  Tk  1-3
 • Föremål i elevens vardag. Hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven medverkar i att använda redskap och teknisk utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Tk  E 6
 • Eleven kan bidra till resonemang om tekniska lösningars för- och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
 • Eleven kan medverka i att lösa problem i vardagliga situationer.
  Ma   3
 • I samtal om miljöfrågor kan eleven bidra till att ge förslag om hur källsortering och återvinnings kan göras.
  NO   3
 • Eleven kan använda entaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i samtal om människa, djur och natur.
  NO   3
 • Dessutom kan eleven medverka i samtal om miljöfrågor av betydelse för eleven.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära ämnen genom att lyssna på andra och medverka i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: