Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Listening, reading and writing

Skapad 2019-04-29 15:05 i Essingeskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Engelska
Under vårterminen 2019 kommer vi i helklass arbeta fortlöpande med att utveckla våra förmågor att skriva, läsa och lyssna. Detta gör vi genom att titta på olika engelsktalande filmer, lyssna på ljudfiler, läsa och skriva kortare texter. Arbetsområdet bedöms i slutet av terminen.

Innehåll

Mål

Detta ska vi lära oss:

-att använda språkliga strategier för att göra oss förstådda i skrift.

-förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter.

 

Detta ska vi göra:

-titta engelsktalande filmer och serier.

-lyssna på ljudfiler och arbeta med hörförståelseövningar.

-skriva kortare texter.

 

Bedömning

Dina inlämnade uppgifter.

Så här kommer pedagogen att bedöma dig

din förmåga att:

 • -förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • -formulera dig och kommunicera i skrift,
 • -använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6

Matriser

En
Listening, reading and writing

På väg
E
C
A
Writing
Du kan skriva en del ord och meningar på engelska, men har svårt för att få ihop en text som en engelsktalande person förstår.
Du kan uttrycka dig på ett enkelt sätt när du skriver olika texter.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver olika texter.
Du kan skriva uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver olika texter.
Writing
Du kan uttrycka dig till viss del men behöver träna mer.
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver till andra.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver till andra.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt
Listening
Du förstår en del ord och meningar när du lyssnar men har svårt att förstå helheten.
Du förstår det viktigaste i innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt om saker du känner till.
Du förstår det mesta av innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt om saker du känner till. Du förstår detaljer i det som sägs.
Du kan förstå innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt om saker du känner till. Du förstår viktiga detaljer i det som sägs.
Method
Du använder någon metod för att göra dig förstådd men har svår att formulera det du skriver till andra.
Du kan välja och använda någon metod som gör att du förstår och blir förstådd när du skriver till andra.
Du kan välja och använda några metoder som gör att du förstår och blir förstådd när du skriver till andra.
Du kan välja och använda flera metoder som gör att du förstår och blir förstådd när du skriver till andra.
Reading
Du förstår vissa delar av innehållet när du läser men behöver träna mer.
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till.
Du kan förstå det mesta av innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till. Du förstår tydliga detaljer i texterna.
Du kan förstå innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till. Du förstår viktiga detaljer i texterna.
Reading
Du kan beskriva vissa delar av innehållet i texter men har svårt att följa budskap och instruktioner.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i texter på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i texter på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i texter på ett utvecklat sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: