Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppgift: Novell

Skapad 2019-04-29 15:14 i Djurgårdsskolan Kristinehamn
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vi kollar på hur man kan planera och skriva en novell samt fördjupar oss i gestaltning och dramaturgi inom en berättande text.

Innehåll

Uppgift: Novell

 

Del 1

 

En viktig del av berättande är att gestaltning. Gestaltning innebär: Hur du förmedlar din berättelse. Show, don’t tell. Det vill säga - du kan berätta eller så kan du visa.

 

Exempel på berättande: Han frös.

Exempel på gestaltande: Han slog armarna om sig och huttrade.

 

Skriv om berättande i följande meningar så att de i stället gestaltar samma känsla. Utveckla dem sedan till en full scen där de passar in.

 

 • Han var ledsen

 • Hon var jätteglad

 • Pappan ropade jätteargt på sin son

 • Valfri mening av berättande form

 

Presentera dessa för varandra i grupper om 2-3 och diskutera hur ni löst uppgiften.

 

Del 2

 

Du ska nu använda din gestaltning i en novell. Välj minst två av gestaltningarna från föregående del som du ska använda i din text.

 

 • Novell av valfri genre

 • 1-2 sidor text

 • Gestaltande

 • Dramaturgiskt genomtänkt (se nedan, vi går igenom detta under torsdagslektionen)

 

Först ska du planera din text utifrån följande modell:

 

 1. Anslag = Förväntningar väcks, huvudkonflikt anas, framåtrörelsen inleds.

 2. Presentation/Konflikt = Fakta kring huvudkonflikten, sammanhangen kring huvudpersoner, samt en översikt över huvudpersonen/huvudpersonerna.

 3. Fördjupning = Huvudpersoner och eventuella antagonister presenteras mer ingående (drivkrafter, svaga/starka sidor) konfliktens bakgrund utvecklas, sympati/avsky väcks.

 4. Upptrappning = Tempot ökar, konflikter trappas upp.

 5. Klimax = Konflikten/konflikterna avgörs, det utlovade anslaget infrias, presentationen och fördjupningen bekräftas, upptrappningen når sin kulmen.

 6. Avrundning = Lugnet efter stormen, publiken får ta del av huvudpersonernas känslor – sorg eller triumf, eventuellt sidokonflikter reds ut, personliga relationer reds ut eller bryts.

 7. Berättelsens premiss = Historiens utgångspunkt, berättelsens budskap, till exempel "Brott lönar sig aldrig".

 8. Överraskningar = Saknas någon del i den dramaturgiska modellen? Är premissen oväntad eller tvetydig? Har du behandlat någon del i modellen på ett nytt sätt?

 

Exempel: Hjälten dör, skurken gifter sig med hjältinnan, berättelsens förmodade klimax följs av dess egentliga klimax, avrundningen uteblir, klimax uteblir, någonting som har utlovats i modellens tidigare delar stämmer inte.

 

Matriser

Sv
Uppgift: Novell

Skriva texter

F
E
C
A
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Berättande text

F
E
C
A
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: