Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ångelstaskolan, Träd, åk.2

Skapad 2019-04-29 15:17 i Ångelstaskolan Uppsala
Ett arbete kring några av de lövträd som finns i vårt närområde.
Grundskola 2 NO (år 1-3) Svenska Biologi
Vad har vi för olika träd i Sverige? Vad är barrträd och lövträd? Vad heter trädets olika delar? Vad används träd till?

Innehåll

Vad vi ska lära oss:

Du ska kunna:

* skillnaden mellan löv- och barrträd.
* känna igen och namnge (artbestämma) några träd.
* trädets olika delar (t.ex stam, krona, löv).
* trädets kännetecken (t.ex. bär, kottar, frön).
* vad som händer med trädet under ett år.

* något om vad träd används till

* att rita, skriva och samtala om det du undersökt.

*skriva faktatexter

Hur ska vi lära oss detta?

Genom att:

* studera och undersöka träd. 
* samtala och diskutera i helklass och i mindre grupper.
* läsa i böcker och andra arbetsmaterial.

* arbeta med olika arbetsblad.

 

Vad som kommer att bedömas:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

*sortera träden utifrån deras kännetecken.
* namnge några av våra vanligaste träd.
* kunna trädets olika delar.
* veta vad träd används till.
* skriva en faktatext om träd.

 

 

 

Lärardel - kopplingar till läroplanen

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  Bi   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  Bi   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: