Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barn förr och nu

Skapad 2019-04-29 15:45 i Bäckagårdsskolan Halmstad
Barn förr och nu, en jämförelse mellan generationerna. Vi fokuserar på maten och leksakerna.
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Hur levde man för ca 100 år sedan? Hur bodde man och hur var det att gå i skolan på den tiden?

Innehåll

Analysförmåga

Du kommer att få träna på analysförmågan genom att göra enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.

Arbetssätt

Du kommer bland annat att få:

- titta på film.

- besöka Söndrums kyrka och ställa frågor om livet förr.

- samtala och jämföra förr och nu.

- delta i en gammaldags skoldag.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3

Matriser

SO
Barn förr och nu

På väg att nå målen
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Analysförmågan
Du jämför förr och nu med hjälp av ett Venn-diagram.
Du kan med stöd göra minst två jämförelser mellan förr och nu.
Du kan göra några jämförelser mellan förr och nu.
Du kan göra flera olika jämförelser inom olika områden t ex skola, hem, lekar, mat m.m. mellan förr och nu.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: