Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nordiska språk

Skapad 2019-04-29 15:46 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Jämför två nordiska språk genom sagor.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Vad finns det för likheter mellan våra nordiska språk? Finns det några skillnader? Vad är lättast att förstå, talad eller läst text?

Innehåll

Syfte

att eleven får bekanta med de nordiska grannspråken.

 

Arbetssätt

genomgångar

grupparbete

läsa böcker

se klipp av olika media

dokumentera/analysera

 

Tidsåtgång

7 maj - 22 maj

arbetet ska vara inlämnat senast 24 maj kl 16.00

 

Bedömning

hur du för arbete framåt

argumentation och deltagande i gruppen

formuleringarna och underbyggda resonemang i er analys

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: