Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värme, kyla och väder.

Skapad 2019-04-29 16:33 i Furulidsskolan Kungsbacka Förskola & Grundskola
I detta område kommer vi att titta på värme, kyla och väder ur ett fysiskt perspektiv. Hur det går till och uppkommer t.ex. vindar.
Grundskola 4 NO (år 1-3) Fysik
Här kommer vi att fundera på och leta svaret på frågorna: Varför har vi olika väder? Hur uppstår åska, vindar och moln? Vad gör en meteorolog? Vad är växthuseffekten? Det och mycket mer får du veta under de kommande veckorna.

Innehåll

 

Innehåll

Enkla väderfenomen och deras orsaker som t.ex. hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.

Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, t.ex. med hjälp av kläder, termos och husisolering.

Växthuseffekten 

 

Konkretisering av mål:

Efter genomgånget arbetsområde ska du:

 • veta varför solen är viktig för livet på jorden.
 • på ett enkelt sätt kunna förklara hur åska och blixt blir till och hur man trodde det skapades förr i tiden.
 • kunna ge exempel på hur vi kan spara värme.
 • kunna ge exempel på hur värme kan sprida sig.
 • kunna förklara hur vindar uppstår.
 • veta hur moln, regn och snö bildas.
 • kunna förklara vad som menas med väderprognos och ge exempel på hur man mäter väder.
 • kunna de vanligaste meteorologiska symbolerna.
 • kunna mäta temperatur med hjälp av en termometer
 • kunna vad växthuseffekten är och hur den påverkar vårt klimat samt hur vi kan minska på den.

 

Arbetssätt

Vi kommer att utgå från läroboken ”Koll på No 4” och kapitlet om värme, kyla och väder. Där kommer vi att läsa och fördjupa oss i olika valda delar samt göra egna anteckningar och dokumentationer i den egna no-skrivboken. Olika relevanta filmer kommer också att ligga till grund för arbetsområdet. Vi kommer också att göra temperatur- och väderobservationer och sammanställa ett stapeldiagram över dessa. Vi kommer också att göra ett grupparbete om växthuseffekten.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma dig efter hur aktivt du deltar under lektionerna i diskussioner, grupp- och eget arbete. Avslutningsvis kommer du att få en test som grundar sig på dina anteckningar i no-skrivboken.

 

Dokumentation

Du kommer att få dokumentera genom att rita och skriva i din egen no-skrivbok under arbetets gång.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: