Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Min mall

Skapad 2019-04-29 18:22 i Västra Förskolan Solgården Rättvik
Babblarna - språkutveckling
Förskola
Detta är en mall som kan/bör användas vid planering för förskolorna i Rättviks kommun. Det är ett stöd för personalen samtidigt som det ger igenkänning för hela förskolan i kommunen.

Innehåll

Nuläge

Hur ser det ut just nu? Vilka behov ser vi i den aktuella barngruppen? 

Mål

Vilka mål ska nås?

Syfte 

Varför ska dessa mål nås? Varför har vi valt aktiviteten??

 

Genomförande 

Hur genomför vi verksamheten/aktiviteten? Vilken tidsplan har vi? Vilka ska vara delaktiga?

 

 

Dokumentation    

Hur dokumenterar vi? Vad behöver vi få med i dokumentationen? På förskolenivå, avdelningsnivå, gruppnivå? och barnnivå? 

Vi dokumenterar med hjälp av foto, film, barnens verk och med anteckningar.

 

Utvärdering

Hur utvärderar målen och syfte samt hur väl aktiviteten fungerat?

Ansvar

Vilket ansvar har vem? 

Koppla läroplansmål nedan.

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: