Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religionskunskap - De abrahamitiska religionerna: judendom, kristendom och islam

Skapad 2019-04-30 01:39 i Mörarps skola Helsingborg
Grundskola 5 Religionskunskap
Varför finns religion? Med utgångspunkt i naturreligion ska vi reflektera över varför religion finns och hur olika religioner tillkommit och utvecklats under människans historia. Fokus kommer att ligga på de abrahamitiska religionerna: judendom, kristendom och islam, när de tillkom, hur de praktiseras i vår tid samt likheter och skillnader dem emellan. Människor lever med och uttrycker sin religion på olika sätt. Religionen påverkar samhället och dess värderingar och samhället och dess värderingar påverkar religionen. Att ha kunskap om olika religioner underlättar kommunikationen och skapar förståelse mellan människor.

Innehåll

Syfte - förmågor som ska utvecklas

Syftet med det här arbetsområdet är att du ska:

 • utveckla dina förmågor att analysera, reflektera och resonera. 

 

Du kommer att få kännedom om:

 • på vilket sätt naturreligion skiljer sig från judendom, kristendom och islam
 • likheter och skillnader mellan judendom, kristendom och islam
 • ritualer, levnadsregler samt heliga platser och rum inom judendom, kristendom och islam
 • tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser inom judendom, kristendom och islam 
 • vanligt förekommande ord och begrepp inom religion

Du kommer att få analysera, reflektera över och resonera kring religionens betydelse för människan

Hur ska vi jobba med religionskunskap?

- Lärarledda genomgångar och diskussioner

- Skriftliga uppgifter

- Gruppdiskussioner

- Faktafilmer

Bedömning

Bedömning

Jag kommer att  bedöma din förmåga att:

- jämföra religionerna
- använda vanligt förekommande ord och begrepp inom religion
- resonera och reflektera kring religionens betydelse för människan

Jag kommer att bedöma dina kunskaper om religionernas:

- historia
- ritualer, heliga rum och platser
- grundtankar
- levnadsregler


Så här kommer bedömningen att ske

- jag lyssnar på dina inlägg i diskussioner
- jag tar del av dina skriftliga uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6

Matriser

Re
Bedömningsmatris religion

Religionskunskap 4-6

På väg mot
E
C
A
Kunskaper i religion
Du har baskunskaper om några av världsreligionernas heliga platser, ritualer och regler. Du diskuterar på ett enkelt sätt om likheter och skillnader mellan några religioner.
Du har goda kunskaper om några av världsreligionernas heliga platser, ritualer och regler. Du diskuterar på ett enkelt sätt om likheter och skillnader mellan några religioner.
Du har mycket goda kunskaper om några av världsreligionernas heliga platser, ritualer och regler. Du diskuterar på ett enkelt sätt om likheter och skillnader mellan några religioner.
Samband mellan världsreligionerna
Du beskriver hur världsreligionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Du beskriver hur världsreligionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Du beskriver hur världsreligionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Fornskandinavisk och samisk religion
Du kan beskriva några viktiga kännetecken i fornskandinavisk och samisk religion. Du ger exempel på hur man kan se fornskandinavisk religion i samhället.
Du kan beskriva några viktiga kännetecken i fornskandinavisk och samisk religion. Du ger exempel på hur man kan se fornskandinavisk religion i samhället.
Du kan beskriva några viktiga kännetecken i fornskandinavisk och samisk religion. Du ger exempel på hur man kan se fornskandinavisk religion i samhället.
Kristendomen
Du kan beskriva några kristna högtider och traditioner. Du jämför på ett enkelt sätt kristendomens betydelse för kultur och samhälle i Sverige förr och nu.
Du kan beskriva några kristna högtider och traditioner. Du jämför på ett utvecklat sätt kristendomens betydelse för kultur och samhälle i Sverige förr och nu.
Du kan beskriva några kristna högtider och traditioner. Du jämför på ett välutvecklat sätt kristendomens betydelse för kultur och samhälle i Sverige förr och nu.
Livsfrågor
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor.
Resonera om moraliska frågor
Du kan diskutera på ett enkelt sätt vad som är rätt och fel i vardagen och vad det kan betyda att göra bra saker för andra.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt vad som är rätt och fel i vardagen och vad det kan betyda att göra bra saker för andra.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt vad som är rätt och fel i vardagen och vad det kan betyda att göra bra saker för andra.
Reflektera kring moraliska frågor
Du kan fundera på ett ganska bra sätt över vad som är rätt och fel i vardagen och diskutera detta. Du använder några etiska begrepp på ett ganska bra sätt.
Du kan fundera på ett bra sätt över vad som är rätt och fel i vardagen och diskutera detta. Du använder några etiska begrepp på ett bra sätt.
Du kan fundera på ett mycket bra sätt över vad som är rätt och fel i vardagen och diskutera detta. Du använder några etiska begrepp på ett mycket bra sätt.
Informationssökning
Du kan använda olika källor på ett ganska bra sätt för att söka information om olika sätt att tro. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan använda olika källor på ett bra sätt för att söka information om olika sätt att tro. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan använda olika källor på ett mycket bra sätt för att söka information om olika sätt att tro. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: