Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturen på våren och sommaren

Skapad 2019-04-30 09:01 i Östergårdsskolan Halmstad
Från boken "Koll på NO, 4"
Grundskola 4 Biologi
Varför sjunger fåglarna på våren? Varför har blommor så vackra färger? På vilket sätt kan blommor och insekter samarbeta? Och vad är det för skillnad på en mask och en larv? Detta är saker som vi kommer att ta reda på i detta kapitel.

Innehåll

Mål

När du arbetat med detta område ska du kunna:

 • namn på några vanliga blommor
 • namn på några vanliga fåglar i din närhet
 • förklara vad pollinering är
 • förklara hur växterna får sin energi så att de kan växa
 • berätta hur en insekt utvecklas från ägg till färdig insekt

 

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att läsa texterna i boken "Koll på NO", diskutera och samtala om naturen på våren och sommaren.

Vi kommer att göra arbete om djur och växter på våren och skriva faktatext samt göra en presentation i powerpoint eller popplet som man presenterar för klassen.

Vi kommer även se på filmer.

 

Uppgifter

 • Fakta om växt och djur

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: