Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digitalisering, Algoritmer, Programmering och Netikett.

Skapad 2019-04-30 09:18 i Näsvikens skola Hudiksvall
Vi lär oss mer inom programmering. Vi pratar även mycket om nätetik.
Grundskola 3 – 6 Samhällskunskap Teknik Svenska Matematik Svenska som andraspråk

Stora delar av vår värld är idag uppbyggd av koder. När vi startar mikron, datorn, telefonen med mera tar vi del av den kod någon annan har skapat och programmerat. Eleverna kommer att få en förståelse för hur programmering används och påverkar våra liv.

Vi  arbetar med medie- och informationskunnighet.

Statens medieråd

Statens medieråd är en myndighet med uppdrag att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Genom att öka barns och ungas medie- och informationskunnighet, MIK, ger vi dem verktyg för att kunna göra sina röster hörda, kritiskt värdera information och självständigt hantera situationer som kan uppstå på nätet.

 

 

Innehåll

Syfte och mål

Undervisning

Vi kommer att

 • vi har sett programmen "Programmera mera"
 • prova på hur det är att arbeta med programmering med Ascii-tabellen

 • börja med att programmera genom att konstruera banor på papper

 • arbeta utifrån mattelyftets modul om digitalisering
 • prova på att programmera 
 • träna på att följa instruktioner muntligt och via webb

När det gäller nätetiken kommer vi att göra flertal uppgifter och värderingsövningar tillsammans. Vi diskuterar och resonerar om olika frågor och låter alla få möjlighet att komma till tals.

Vi kommer diskutera frågor rörande

 • elevernas egen nätvardag
 • elevernas rättigheter och skyldigheter på nätet med utgångspunkt från barnkonventionen
 • frågor med fokus på etik i förhållande till nätet
 • frågor om internetsäkerhet
 • informationssökning, källkritik och upphovsrätt

 

 

Bedömning

Vi bedömer din delaktighet i att följa instruktioner och delta i diskussioner. Samt dina inlämnade uppgifter.

Uppgifter

 • Skriva en instruktion

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: