Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska & Modersmålet

Skapad 2019-04-30 10:04 i Forssaklackskolan Borlänge
Språk är ingen enskild företeelse, utan språk påverkas hela tiden av varandra och förändras i takt med samhället. Du ska nu få en större förståelse av svenska språkets varianter och jämföra med ditt modersmål.
Grundskola 9 Svenska som andraspråk
Språk är ingen enskild företeelse, utan språk påverkas hela tiden av varandra och förändras i takt med samhället. Du ska nu få en större förståelse av svenska språkets varianter och jämföra med ditt modersmål.

Innehåll

Undervisning

Du kommer att läsa den här kursen parallellt med att de som läser svenska går igenom svensk språkhistoria och nordiska språk. Du får gärna följa med i den undervisningen men du ska fokusera på din huvuduppgift - att jämföra ditt modersmål med svenska. Introduktionen är gemensam men du kommer att få ta del av annat filmmaterial som är mer anpassat till sva-kursen.

Undervisning består mestadels av föreläsningar, filmer och skrivuppgifter.

Bedömning

Sva - Du kommer att få visa dina kunskaper genom en resonerande text om svenskan och ditt modersmål.

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

  • Språkträdet

  • Jämförande text - svenska och modersmålet

Matriser

SvA
Sva - Språkhistoria, svenska och modersmål

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jämförelse svenska och modersmål
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk.
Språk och struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och har enkel textbindning. Ordvalet är enkelt Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Tempus fungerar i huvudsak. Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma, och andra skiljetecken.
Texten är sammanhängande och har utveckladtext bindning. Din text är styckeindelad. Ordvalet är varierat. Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad tex genom att du har både korta och långa meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt. Tempus fungerar relativt väl. Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Texten sammanhängande och har välutvecklad textbindning. Din text är styckeindelad. Språkvalet är varierat, träffsäkert och lyfter texten. Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har både korta och långa meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt. Tempus fungerar väl. Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: